Április 25-én, szent Márk napján tartotta a Kaposvári Egyházmegye, Kőröshegyen, a ministráns találkozóját, mintegy 200  résztvevővel. Varga Péter kőröshegyi plébános, az egyházmegye ministráns referense elmondta, hogy évek óta tudatosan  a Jó Pásztor vasárnap közelében szervezik meg ezt a rendezvényt, hiszen minden ilyen találkozó hivatásébresztés és gondozás is egyben. Az idei évben a találkozó szentírási mondata a Jó pásztor történetből volt::” Azért szeret az Atya, mert odaadom az életemet, hogy majd újra visszavegyem. Nem veszi el tőlem senki, magam adom oda, mert van rá hatalmam, hogy odaadjam, és van rá hatalmam, hogy visszavegyem.” Jn. 10,17. tovább »

Személyi változások a Kaposvári Egyházmegyében

Balás Béla kaposvári megyéspüspök az alábbi személyi változásokról döntött az egyházmegyében:

Arányi Zoltánt március 27. hatállyal felmentette a Siófoki Plébánián betöltött kápláni beosztása alól, és a nagykanizsai Jézus Szíve Plébániára küldte ugyanazon minőségben.

Fliszár Károlyt 2015. április 7. hatállyal felmentette a nagykanizsai Jézus Szíve Plébánián betöltött plébánosi beosztása alól, és kinevezte a Zalaszentbalázsi Plébániára, főesperesi címét megtartva, ugyanazon minőségben.

Szűcs Imre plébánost 2015. április 7. hatállyal felmentette az Újudvari Plébánián betöltött plébánosi beosztása alól, és kinevezte a nagykanizsai Jézus Szíve Plébániára ugyanazon minőségben.

Molnár Attila visszatért szabadságáról, és április 7. hatállyal kinevezte az Újudvari Plébániára plébánosnak.

„Nemcsak kenyérrel él az ember…” Lk 4,4 Nagyböjti lelkinap Babócsán

Ferenc pápa által meghirdetett megszentelt élet éve alkalmából 2015. március 28-án egész napos lelki rendezvényt szervezett Babócsán Roca Daniel helyi plébános atya és munkatársa, Kőhegyi Viktória. A nagyböjti lelkinapra szerzetes előadókat – budakeszi domonkos, ill. siófoki ferences nővéreket, csurgói unum nővért, budapesti ferences testvért, miklósi szerzeteseket – hívott meg. tovább »

Zselic Katolikus Idősek Otthona épül a Kaposvári Egyházmegyében

A Zselickislakon  március 26-án,csütörtökön tették le a Zselic Katolikus Idősek Otthona alapkövét Az intézmény egyedülálló Somogyban, hiszen az idősek lelkét papok ápolják majd és saját kápolnája is lesz az otthonnak. tovább »

Hitoktatók továbbképzési a Kaposvári Egyházmegyében

Március 14-én került sor a Kaposvári egyházmegye hitoktatóinak tavaszi továbbképzésére. A találkozó püspöki szentmisével kezdődött, melyet Balás Béla kaposvári püspök celebrált a jelenlévő papokkal együtt . A megyéspüspök a hitoktatók munkáját egy kimeríthetetlen kúthoz hasonlította, mely mindig élteti a rábízott növendékeket.
A továbbképző előadást, a Vajdaságból származó  Surányi Zoltán pedagógus vezette, aki hosszú ideje tart tréningeket élménypedagógiából. Amikor megkérdeztük, hogy mondja el egy mondattal, hogy mi az élménypedagógia, azt válaszolta, hogy tapasztalati tanulás. tovább »

Megszentelt élet napja a Kaposvári Egyházmegyében

Immár ötödik éve rendezzük meg Homokkomáromban az egyházmegye szerzetesei és világi hívek részére a Megszentelt élet napjához kötődő lelki napot. Mint mindig, idén is velünk ünnepelt Balás Béla püspök atya, illetve meghívott előadóként fogadtuk Lukács László piarista atyát. Lukács atya az Irgalom témáját választotta. Többen voltunk Sapientiás diákok, így örömmel és némi nosztalgiával hallgattuk őt.

tovább »

Egyházhegyei családi lelkinap

2015. február 21-én kerül megrendezésre az egyházmegyei családi lelkinap.

Részletek a plakátra kattintva olvashatók. tovább »