Hittanosok találkozója Csurgón, a Kaposvári Egyházmegyében

Május 16-án Csurgón, a Csokonai Vitéz Mihályról elnevezett Református Gimnáziumban és a mellette lévő Kulturális Központban került  megrendezésre a Kaposvári Egyházmegye hittanversenye. Az isteni Gondviselés alaposan átszerkesztette az előre megtervezett programot, mivel az előtte lévő napokban meghalt a találkozót létrehozó és megrendező plébános Maczkó Gyula. tovább »

Fájdalommal, de a feltámadás reményében tudatjuk, hogy Maczkó Gyula csurgói esperes, plébános atya  életének 62., áldozópapságának 39. évében 2015. május 12-én elhunyt. Május 18-án hétfőn délelőtt 11 órakor szentmisét mondunk érte a csurgói Jézus Szíve templomban. Temetése délután 3 órakor kezdődik a kaposvári Nyugati Temetőben.

Született: Somogyhárságy, 1953. július 27.
Pappá szentelték: Veszprémben, 1976. június 23-án.
Káplán: 1976-77 Nagykapornak, 1977-85 Kaposvár Jézus Szíve Plébánia, 1985-90 Kaposvár, Nagyboldogasszony Plébánia.
Plébános: 1990-2015 Csurgó Szentlélek (oldallagosan ellátta Gyékényest 1990-2001, Iharost és Iharosberényt 1994-96,  Vízvárt 1997, Csurgó Jézus Szíve Plébániát 1997-2015.)
Püspöki tanácsos 1988, ker. h. esperes 1990,  ker. esperes 1992.

Kaposvári Katolikus Iskola Fúvószenekarának „aranyos” sikere

2015. április 25-én Balatonföldváron hét kategóriában hirdették meg a Dél-Dunántúli Régió zenekarainak második versenyét. Az együttesek magas rangú zsűri előtt mérethettek meg és szerezhettek nélkülözhetetlen szakmai tapasztalatokat a további fejlődésük, szakmai kiteljesedésük megalapozására. tovább »

Április 25-én, szent Márk napján tartotta a Kaposvári Egyházmegye, Kőröshegyen, a ministráns találkozóját, mintegy 200  résztvevővel. Varga Péter kőröshegyi plébános, az egyházmegye ministráns referense elmondta, hogy évek óta tudatosan  a Jó Pásztor vasárnap közelében szervezik meg ezt a rendezvényt, hiszen minden ilyen találkozó hivatásébresztés és gondozás is egyben. Az idei évben a találkozó szentírási mondata a Jó pásztor történetből volt::” Azért szeret az Atya, mert odaadom az életemet, hogy majd újra visszavegyem. Nem veszi el tőlem senki, magam adom oda, mert van rá hatalmam, hogy odaadjam, és van rá hatalmam, hogy visszavegyem.” Jn. 10,17. tovább »

Személyi változások a Kaposvári Egyházmegyében

Balás Béla kaposvári megyéspüspök az alábbi személyi változásokról döntött az egyházmegyében:

Arányi Zoltánt március 27. hatállyal felmentette a Siófoki Plébánián betöltött kápláni beosztása alól, és a nagykanizsai Jézus Szíve Plébániára küldte ugyanazon minőségben.

Fliszár Károlyt 2015. április 7. hatállyal felmentette a nagykanizsai Jézus Szíve Plébánián betöltött plébánosi beosztása alól, és kinevezte a Zalaszentbalázsi Plébániára, főesperesi címét megtartva, ugyanazon minőségben.

Szűcs Imre plébánost 2015. április 7. hatállyal felmentette az Újudvari Plébánián betöltött plébánosi beosztása alól, és kinevezte a nagykanizsai Jézus Szíve Plébániára ugyanazon minőségben.

Molnár Attila visszatért szabadságáról, és április 7. hatállyal kinevezte az Újudvari Plébániára plébánosnak.

„Nemcsak kenyérrel él az ember…” Lk 4,4 Nagyböjti lelkinap Babócsán

Ferenc pápa által meghirdetett megszentelt élet éve alkalmából 2015. március 28-án egész napos lelki rendezvényt szervezett Babócsán Roca Daniel helyi plébános atya és munkatársa, Kőhegyi Viktória. A nagyböjti lelkinapra szerzetes előadókat – budakeszi domonkos, ill. siófoki ferences nővéreket, csurgói unum nővért, budapesti ferences testvért, miklósi szerzeteseket – hívott meg. tovább »

Zselic Katolikus Idősek Otthona épül a Kaposvári Egyházmegyében

A Zselickislakon  március 26-án,csütörtökön tették le a Zselic Katolikus Idősek Otthona alapkövét Az intézmény egyedülálló Somogyban, hiszen az idősek lelkét papok ápolják majd és saját kápolnája is lesz az otthonnak. tovább »