A hit hídján – Könyv a somogyi szociális és gyermekvédelmi szakellátásban zajló lelki gondozásról

A hit hídján címmel Soltész Miklós államtitkár és Szászfalvi László országgyűlési képviselő ajánlásával jelent meg a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Somogy Megyei Kirendeltségének színes fotókkal gazdagon illusztrált kötete. A Lelki gondozás a somogyi szociális és gyermekvédelmi szakellátásban alcímű könyv elsősorban a Hit Évében rendezett, a történelmi egyházak képviselőivel és világiak bevonásával megvalósult, rendkívül gazdag programsorra irányítja a figyelmet. Nyílt napok, szakmai programok, kerekasztal-beszélgetések, konferenciák, kápolna- és keresztszentelések pillanatai elevenednek meg, de egy szakmai segédanyag is helyet kapott a kötetben – kiemelve a hit lélekformáló és gyógyító erejét az egyes ellátotti csoportokban, illetve a hitgyakorlás kezdeményező feltételrendszerének pilléreit. A Bátori Zsolt igazgató által vezetett megyei kirendeltség munkatársainak nem titkolt célja az volt, hogy közkinccsé tegye a somogyi gyakorlatot, hiszen ahogy Ferenc pápa Az Evangélium öröme kezdetű apostoli buzdításában írja: „A jó mindig közölni akarja önmagát. Az igazság és a szépség minden hiteles megtapasztalása ki akar áradni, és minden mély szabadulást átélő személy érzékenyebbé válik mások szükségletei iránt. A jó a közlés által ver gyökeret és fejlődik. Ezért aki méltósággal és teljességgel akar élni, annak nincs más útja, mint a másik megismerése és javának keresése.”

A harmadik, „A legnagyobb szükség arra van, hogy szükség legyen ránk”című részben a somogyi szociális és gyermekvédelmi intézmények munkatársai, valamint lakói vallanak arról, milyen fontos erőforrás számukra a hit, a vallásgyakorlás, ám a tanúságtételek versekben is tükröződnek. A berzencei Szeretet Szociális Otthon hagyományos, Őszikék című versíró-pályázatát ezúttal országos szinten hirdették meg, így a legkiemelkedőbb alkotások is megtalálhatók a kötetben, amelyet a közeljövőben országos konferencián mutatnak be.

A hit hídján című kötetet Lőrincz Sándor újságíró-író, a Somogy megyei kirendeltség vezető-főtanácsosa szerkesztette, aki a somogyi szociális és gyermekvédelmi intézményekben szervezett lelkiségi programokról rendszeresen tudósított az Új Ember katolikus hetilapban. A könyv fotóit Kovács Tibor készítette.

Kiss Iván