TESTTEO’ hétvége

A Testteó hétvége egy lelkigyakorlat, amelyet szeretnénk most megrendezni Bárdudvarnokon. Ez egy egyedülálló kezdeményezés, amely szeretne a fiataloknak támasza lenni. 

Budapestről érkeznek hozzánk fiatalok, egyedülállók, kispapok, papok, valamint családosok. Van köztük orvos, pszichológus, kispap éppúgy, mint tanár, hitoktató, fizikus és vegyészmérnök, akik arról tesznek tanúságot nekünk , hogy testben élni jó, valamint hogy hogyan gondolkodik Isten a testünkről, miért és mi célból teremtette az embert, és hogy tudjuk kifejezni a testünkkel a szeretetünket. Előadások, tanúságtételek, kiscsoportok, egyéni imaidő és szentmise várhatók. Valamint játék, kötetlen együttlét, dicsőítés. 

A Katolikus Egyház két évezred alatt nem csak a szeretetről, hanem a szexualitásról is tanított. Ha összegyűjtjük ezeket a tanításokat, egy kb. 6000 oldalas könyvet kapunk eredményül. Meglepő, de ezeknek az oldalaknak a kétharmadát ugyanaz a szerző írta: Szent II. János Pál pápa. Ő köztudottan sokat beszélt erről a témáról. De felmerülhet a kérdés, miért érdekelhet bárkit is, hogy mit mondott egy nőtlen ember ebben a témában, ha weboldalak milliói állnak rendelkezésünkre tele információkkal a szexualitásról, és csak egy kattintásnyira tőlünk… 

A válasz egyszerű: Szent II. János Pál pápa gazdag bibliai alapokon nyugvó tanítása (amely úgy ismert, mint a Test Teológiája) olyan ajándék lehet számunkra, amely betölti szeretetéhségünket. 

A TESTTEO’ hétvége 18-35 éves fiataloknak szóló, 2,5 napos lelki képzés. Szemléletmódunkban is II. János Pál pápát szeretnénk követni. Nézőpontunkat a személyes életállapotunkból (egyedülálló, párkapcsolatban élő, jegyes, házas, papnövendék, pap, megszentelt életű) és környezetünkből származó tapasztalat és az Egyház tanítása formálja. A TESTTEO’ hétvége során amellett, hogy 8 előadásban bemutatjuk a test teológiájának tanításának fő mondanivalóját, tanúságtételekben és kiscsoportos beszélgetésekben személyes tapasztalatainkat is megosztjuk, ill. naponta lehetőséget teremtünk arra, hogy szentmisében és a kiengesztelődés szentségében találkozhassunk Jézus Krisztussal. Miért? Azért, hogy egyre teljesebben megismerjük a megtestesülés és a megváltás misztériumát, továbbá hogy egyre jobban tudjuk önmagunkat testestül-lelkestül a másiknak ajándékozni. 

A hétvégén előkerülnek olyan témák, mint a vágyak, önismeret, hogy mi volt Isten terve a teremtéssel, a létezésünkkel. Mi a bűnbeesés és a megváltás. Mi a végső terve Istennek, vagyis az üdvösség, a test feltámadása. Élethivatások: házasság és cölibátus. Erkölcstan: vagyis mi Isten terve a szexualitással. Misszió. Vagyis az alapvető élethivatásunkról szól a hétvége. 

Hogyan keressem Isten akaratát az életemben, és hogyan válthatom valóra az álmaimat Isten terve szerint? 

Időpont: október 26-28.

Vendégünk lesz Varga László kaposvári megyéspüspök atya is a záró szentmisére. 

S a helyszín: egy gyönyörű környezetben található Lelkigyakorlatos Ház, amely alkalmas az elcsendesedésre, az imára, a beszélgetésekre, a csendes szemlélődésre és az Istennel való együttlétre, a kiszakadásra a mindennapokból. 

A regisztrációs link: