Könyvek

 

 

Az alábbi könyvek megrendelhetők a sziakiado@gmail.com email címen.

 

Kiválasztottság és küldetés

„…A pesti Szent István könyvesboltban gyakran meg-fordulok, és egy alkalommal Sándor Gyuri (több mint humoralista) barátommal együtt csócsáltuk az újabb könyveket. Ő hívta fel a figyelmem Laci atya könyvei-re. Ledöbbentem. Nem is gondoltam, hogy könyveket is ír. Soha nem említette, és nem is kérdezte, hogy olvastam-e azokat. Rögtön vettem jó néhány példányt, és gőzerővel, nagy örömmel olvastam a sorait. Rögtön fel is hívtam, szeretettel gratuláltam neki: REMEKEK!…”

Eperjes Károly színművész

 

 

Szemlélődés „A lélek józan mámora”

Varga László azontúl, hogy lelki író, közösségteremtő ember is. Határozottság jellem-zi, barátságos-örömteli tekintet, és folytonos benne az érdeklődő nyitottság. A világ valamennyi részletére rácsodálkozó pap, lelki vezető, barát. A nagy célokat – Istenhez tartozni – sohase téveszti össze a nagy szavakkal. Tudja, hogy minden, ami Istenről, a Vele való kapcsolatról szól, csak töredékes. Isten túl van a szavakon és fogalmakon. Legújabb kötete is abba a feszültségbe von be bennünket, amely az Istenben meglévő személyes és végtelen között áll fenn.

Tolnai Mária

 

 

Minden kegyelem

„Jézus szavaival élve, nem azért gyújtanak lámpást, hogy elrejtsék, hanem hogy a lámpatartóra tegyék (Mk 4,21). Igazi lámpás ez a könyv! Útmutató egy útját-vesztett, úttalan utakon bolyongó, szeretet-éhes, igazságra szomjas, lelki sebektől vérző világnak. Lámpás e kötet, melynek minden egyes lapján egy-egy régről ismert, örök érvényű igazság megdöbbentően egyszerű megfogalmazásban, és – talán ezért – az olvasóra katartikus erővel hatóan új köntösben fénylik fel. Lámpás e kötet, mely az igazi fényt, a Világ Világosságát árasztja, mely életet ad, utat mutat, balzsamoz, lelki sebeket bekötöz, felemel, vigasztal, bátorít, kegyelmet hoz.”

Dr. Rumszauer Miklós plébános

 

 

Testünk, a szeretet tanúja 2.

Elsősorban nekik, fiatal keresőknek szól ez a könyv. Jegyességre , házasságra való előkészítésre hív. Jó kis kézikönyvre találnak a papok, lelkipásztorok is Laci atya jelen írásában.  (…)

Ajánlom azoknak is, akik valódi családi értékek mentén felnőve kissé eltávolodtak hitüktől, a keresztény értékektől, szemlélettől, vagy elhagyták őket, és szemük sarkából már csak a praktikus, gyorsan visszatérülő megoldásokat keresik, nincs már türelmük a várakozásokra, erejük az önmegtartóztató, örömkésleltető megoldásokra, és elfelejtették a szentségek gyógyító erejét.

Legeslegjobban a “szépcsaládoknak” ajánlom, akik saját bevallásuk szerint már mindent elolvastak, tudnak és gyakorolnak a keresztény házasság problematikájáról, egyházjogilag is felvilágosultak és vitaképesek, vasárnaponként ott ülnek a templomban, szépen énekelnek és imádkoznak, fejből idézik az Efezusi levelet, sőt házasságukat már többször is megújították valamiféle mozgalom vagy lelki olvasmány segítségével. Igen, ők, az ínyencek is finom újdonságokra lelhetnek e könyvben.

De nem ajánlom e könyvet azoknak, akik nem szeretik a lelki változásokat, jól berendezkedtek a fogyasztói életre, vagy akik a II. Vatikáni Zsinat üzeneteire azt válaszolják: “Hát az már régen volt, most más időket élünk!” Akiknek a Humanae vitac VI.Pál, II. János Pál és XVI. Benedek a Lélekre és egymásra figyelő megnyilatkozásai a család szentségről már csak poros elavult papirusztekercsek. Ők meg keresgéljenek a fénymásolt könyvek polcain.

Dr. Magyar Balázs

 

 

Testünk, a szeretet tanúja

Nem könnyű olvasmányt tartunk a kezünkben. Mégis nagy lelkesedéssel és örömmel ajánlom  mindenkinek, mert meg vagyok győződve róla, hogy lelki és testi életünket frissítő és emberi  kapcsolatainkat gyógyító tanítás van benne. Óvatosan, felkészülten vegyétek kezetekbe. Tegyétek félre előítéleteiteket, egyéni véleményeiteket, ilyen-olyan tapasztalataitokat!

Ebben a könyvben belső életetek rejtett kérdéseivel szembesülhettek. Az őszinte elmélyülés, alázatos figyelem segítségével szívetekben elgondolkodva, lelki életetek megújulása várható. … Mert a mindennapi élet sok bonyodalmat hozhat – de lelki fejlődéseteket mégiscsak az isteni szeretet igazsága és szépsége vezetheti az üdvösség felé. II. János Pál pápa felszólítása:  “találjátok meg önmagatokat Krisztus tervében!” Ehhez még azt kívánom a pápa óhajával: “A Szépszeretet Anyja tanítson meg minket szeretni”

Dr. Hörcsik Edit pszichiáter

 

 

Félelem nélkül

Vegyük észre a fényt! Erre szólít Varga László atya könyve. A fény, amely elűzi a sötétséget, és félelem nélküli hitünkre világít. Non abbiate paura!  Harminckét esztendeje ezek voltak II. János Pál pápa legelső szavai: Ne féljetek! 1978.október 16-án, megválasztásának napján hangzottak el a Szentírás igéi.   Mégis, miért félünk? Hogyan győzhetjük le önmagunk félelmeit? Ezekre a nem is egyszerű kérdésekre válaszolnak az itt következő oldalak, amelyek segítségül hívják a Szentírás és Faustina nővér Naplóinak vigasztaló gondolatait is.

Rozsos Gábor tanár

 

 

A szentgyónásról II. rész

Ezek a könyvek a szentgyónásról szólnak. „A papok megtanulhatják belőle, hogy a gyóntatás az egyik legfontosabb és egyik legszentebb papi kötelesség, amelyet mindig örömmel kell végezni. A hívek pedig megtanulhatják, hogy éppen a szentgyónásban találkozhatnak a mennyei Atya irgalmas szeretetével. Erre az irgalomra mindnyájan rászorulunk, hiszen emberek vagyunk, akik egy életen át küzdünk a bűn ellen. Nagyon hasznos a második kötet, amely bemutatja a szentgyónás módját, és több remek lelkiismeret-vizsgálatot közöl, amelyek segítségével mindenki jól felkészülhet a gyónásra.”

Dr. Péteri Pál pápai prelátus, plébános

 

 

A szentgyónásról I. rész

Ezek a könyvek a szentgyónásról szólnak. „A papok megtanulhatják belőle, hogy a gyóntatás az egyik legfontosabb és egyik legszentebb papi kötelesség, amelyet mindig örömmel kell végezni. A hívek pedig megtanulhatják, hogy éppen a szentgyónásban találkozhatnak a mennyei Atya irgalmas szeretetével. Erre az irgalomra mindnyájan rászorulunk, hiszen emberek vagyunk, akik egy életen át küzdünk a bűn ellen. Nagyon hasznos a második kötet, amely bemutatja a szentgyónás módját, és több remek lelkiismeret-vizsgálatot közöl, amelyek segítségével mindenki jól felkészülhet a gyónásra.”

Dr. Péteri Pál pápai prelátus, plébános

 

 

Embernek lenni: szeretni és szeretve lenni! 2.rész

Mire tanít ez a könyv? Élni tanít: az Istennel, önmagunkkal és embertársainkkal. Hogy az ember merje és akarja rábízni magát Istenre, önként vállalja és fogadja el az Istentől való függést. Mert az ember biztonsága egyedül Istenben van; csak benne lesz független és szabad. Ez a gondolat általában idegen a ma emberétől, aki önmagát, Istentől független önállóságát igyekszik megvalósítani. Szeretettel ajánlom ezt a könyvet minden embertestvéremnek, s kívánom segítse az Istennel, önmagával és embertársaival való boldog kapcsolathoz.

Janig Péter kórházlelkész

 

 

Embernek lenni: szeretni és szeretve lenni! 1.rész

Mire tanít ez a könyv? Élni tanít: az Istennel, önmagunkkal és embertársainkkal. Hogy az ember merje és akarja rábízni magát Istenre, önként vállalja és fogadja el az Istentől való függést. Mert az ember biztonsága egyedül Istenben van; csak benne lesz független és szabad. Ez a gondolat általában idegen a ma emberétől, aki önmagát, Istentől független önállóságát igyekszik megvalósítani. Szeretettel ajánlom ezt a könyvet minden embertestvéremnek, s kívánom segítse az Istennel, önmagával és embertársaival való boldog kapcsolathoz.

Janig Péter kórházlelkész

 

 

Apokalipszis

A köztudatban a Jelenések könyvében szereplő apokalipszis a mai emberre oly jellemző felületes olvasás következményeként egy fenyegető, rettegést keltő vízió, főszereplője a nagy hatalommal rendelkező gonosz. Ez a megközelítés azonban hamis. ( … )  Az apokalipszisről írni és azt újszerűen értelmezni csak a szív bátorságával lehetett. Ahhoz azonban, hogy hittel valljuk és már itt a Földön vállaljuk a szeretetkapcsolatot Jézussal,   a szív tisztasága kell. ( … ) A szeretetkapcsolatba Jézus Krisztussal tudva és akarva belépni és törekedni arra, hogy benne meg is maradjunk, átfogó keresztény életprogram. Ehhez kaptunk bátorságot, lendületet a végső dolgok, az apokalipszis új, örömhírként való értelmezése által.

Kőrösiné Merkl Hilda

 

 

Istengyermekek

„Isten  a  maga  képére és hasonlatosságára teremtette az embert. ” ( Ter 1,26 )    Bizonyára  azt  akarja- és nekünk is így jó-, ha  valóban minél inkább hasonlóvá leszünk hozzá.   Nem   istenek,  hanem   isteni   teremtmények,  vagyis “gyermekei”… Mi lehet ennél fontosabb?   Ez  a   boldogságunk,     az    istengyermekség. Szent Ágoston azért tanít így:  “nyugtalan  a  mi szívünk,  amíg  benned  meg  nem   nyugszik” –  mert   csak  az  istengyermekségben    gyógyul   meg lelkünk  minden   aggodalomtól, félelemtől.  Ez  a  könyv  lelkigyakorlatban   el- hangzott és sokakkal átbeszélt tanítása.

Futó Károly

 

 

 

IMrE az ember

Varga  László, a  kaposvári Szent Imre templom plébánosa  országszerte ismert lelkigyakorlatairól. Imre  az  ember  című  legújabb  kötetében  egy 2005-ben elhangzott,  Szent Imréről szóló tanítás  olvasható. S hogy miért választotta a szerző lelki- gyakorlata  témájául   a   liliomos  szentet, akinek élete csendben és a háttérben zajlik? Azért, mert  ma  is  hat.  Ez  a  lelkigyakorlatos füzet szeretné feléleszteni a reményt, szeretné kinyitni a szemünket egy olyan egységre, ami Szent Imrében öltött  testet:  egység  a  közéleti  szereplés és a kereszténység között, a hit és a tettek,  a házasság és a szüzesség,  a  lágy   és a kemény, férfias erények között.  Ezek  egységére ma az újra egységesülő Európának  és  a  magyar   kereszténységnek  is   óriási szüksége van.

 

 

Életünk szentmiséje

Mit várunk egy-egy szentmisétől? Mire hív minket Isten a szentmisében, mit akar Ő adni nekünk?   Miként  lehet az  életünket,  hétköznapjainkat  összekapcsolni   a  legszentebb áldozattal?  Hogyan  válhat életté két szentmise között mindaz,  amit   a   szentmisében  megünneplünk?- Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre válaszol Varga László, a   kaposvári   Szent  Imre  templom  plébánosa  Életünk szentmiséje című kötetében.

A  hit  titkáról,  a benne rejlő ajándékról, gyógyulásról is olvashatunk  a   plébános  legújabb  könyvében- amely a 2005.  szeptember  17-én   a   budapesti   Szent  István Bazilikában    rendezett    Nemzeti    Eucharisztikus Kongresszus  nyitó  előadásának  szerkesztett és bővített változata-,  ám  a  szerző  Szent  Ágostonnal együtt vallja: “Azt   azonban   már  előre  is   megmondom,   hogy sem tehetségünk, sem időnk nincs ennek a nagy misztériumnak minden mélységét kifürkészni,  de  majd  jobban megtanít titeket a Szentlélek,  aki bennetek szól,  még ha én nem is vagyok köztetek. Megtanít az, aki gondolataitokat vezérli, akit   a    szívetekbe    fogadtatok,   akinek   templomává lettetek.”

 

 

A Szentségimádás

Varga   László,  a   kaposvári  Szent  Imre   templom   plébánosa   így  ír  a  szentségimádásról:    „Nemcsak  önmagunk    miatt     megyünk     szentségimádásra, nemcsak  a   Jézussal   való  találkozás  ajándékáért, hanem másokért, a Test többi tagjáért is. Egy testnek vagyunk  a  tagjai,  és minél jobban átjárja a tagokat Isten   szeretete,   annál    inkább   akarnak  segíteni, szolgálni  másokért  és  másoknak. Ezért a szentség- imádás szolgálat is. Ugyanazt tesszük, amit azok, akik az    evangéliumi   történetben   leengedték   a   tetőn keresztül Jézus elé béna társukat.  Mi    is    közben- járunk  másokért,  csendben  odavisszük  Jézus  elé azokat  akik  szükséget  szenvednek,  vagy akiket a szívünkbe zártunk. Megvalljuk Istennek,  hogy  nem tudjuk megoldani az életüket, és még azt sem tudjuk, mire volna igazán szükségük.  Nem tehetünk jobbat, mint az  Ő szeretetébe helyezzük őket.”  E sorokkal ajánljuk figyelmükbe a Szent Imre Öröksége Ifjúsági és Szociális Alapítvány legújabb kiadványát.

 

 

A Szeretet új pünkösdje

Varga  László  a   kaposvári  Szent  Imre  templom plébánosának ötödik lelkigyakorlatos könyvéről  így ír Kránitz Mihály teológiai tanár:

Személyes  életünk  nagy  kérdéseit nem kerülhetjük ki.  Ezekre  szeretne  választ  adni László atya újabb könyve, mely az Eucharisztia évében jelenik meg és ezzel  a    keresőknek,  az   éhezőknek,  a  lélekben szegényeknek,   az    igazságot     szomjúhozóknak alkalmas lelki táplálékkal szolgál.

(…) Kereszténységünkben hányszor előfordul, hogy nem  hagyjuk  kibontakozni  a  Lélek erejét. Inkább menekülünk  még  a  magunkkal való találkozástól is. Ne   másokat   hibáztassunk,  önmagunkon   kérjük számon életünk hiányosságait! (…) A nagy emberi és lelki tapasztalatokkal megírt könyv bepillantást ad az Isteni  Titokba  és  életünk titkába is, annak növekedésébe    Az    elmélkedések   íróját   huszonöt   éve ismerem, és mintegy tanúskodom mellette, hogy amit írt,  igaz  és  azért írta le – János evangelista szavaival élve-,   “hogy   ti   is  higgyetek  és,  hogy  a  hit  által életetek legyen Krisztusban”.

 

 

A szellemi harc

Balás Béla megyés püspök így  ajánlja Varga Lászlónak,  a   kaposvári  Szent  Imre  templom plébánosának negyedik lelkigyakorlatos kötetét, A szellemi harcot:   Mihelyt megszülettünk, máris “harcba”  keveredünk.   Az   újszülöttnek  éppen életjele  az  első  sírás  ami később sem apad el, csak  az  oka változik. Jézusnak is “elérkezett az órája”,  ami  már  a Lélek szabadságharca volt a Sötétség  ellen.   A   Biblia   minden   vigasztalás mellett   nem   hallgatja  el,  hogy  a  világ végéig hátramaradó  idő   sem   ígérkezik   unalmasnak, ránk vár a Hűség harca. Erről  szól  e  remek  könyvecske, úgy is, mint “hadfelszerelés”, úgy is mint „mozgósítás”.

 

 

A halál tehetetlen

A halál tehetetlen -így  Varga  Lászlónak,  a kaposvári   Szent  Imre  templom   plébánosának harmadik lelkigyakorlatos könyve az élet diadalát hirdeti  nekünk.  Valósággá  igyekszik tenni Jézus feltámadásának örömhírét, a hit krízisében nyújtva segítséget   számunkra.   Ennek  a   krízisnek    az áldozatai  főként  a  testi-lelki  betegek. Hozzájuk kell hajolni, hogy sírkamráikból felsegítve Krisztus világosságára   juthassanak.   Új   távlatokat   nyit hitünk  megéléséhez  úgy,  hogy a halál már nem a sokunk  által  rettegett  ellenség. Mi élhetünk Isten örök jelenlétében!

Dr. Jávor Ferencné

 

 

 

A rohanástól a lélek nyugalmáig

Varga   Lászlónak,  a   kaposvári  Szent  Imre   templom plébánosának   könyvét  olvasva újra átélhetjük,  milyen  pontosan  fordítja le régi és modern   szentek  meggyőződését  mai  hallgatójának   nyelvére,   biztosan  választva   meg minden kereszteződésben  – ahol eltévedhetne – a helyes irányt. Az a  mód ahogyan Cassianus vagy éppen Kis Szent Teréz nyomán haladva egy sebész precizitásával tárja fel legbensőbb életünk    törékenységét,    fájdalmas    titkait, miközben egyetlen pillanatra sem marad kívül- álló szemlélője annak, amit lát, újra és újra arra késztet   bennünket,   hogy  nézzünk   szembe életünk igazi valóságával, azzal a szeretettel és reménnyel,   melyet  maga  Isten helyezett  el bennünk. László atya lelkigyakorlatos könyve  a   leglényegesebbre irányítja   figyelmünket,   arra, amiből ő is mindennap táplálkozik  – az imádságra -.    Bátorságot  önt  belénk, hogy    üres kézzel merjünk odaállni Jézus elé.

Nádai Fidél bencés

 

 

A főparancs

Varga Lászlónak, a kaposvári Szent Imre templom  plébánosának   könyve kalandra  hív  bennünket.A megtérés  kalandjára, hogy  kiszabadítson  bennünket  a  teljesítménykényszer lélekölő taposómalmából, hogy sokszor komor, merev Isten-képünkkel  szemben a valódi Isten hihetetlen  szabadságával és  dinamizmusával  találkozunk.

                                       

                                         

 

 

 

 

Irgalom 

Valakinek mondtam: Az idei lelkigyakorlat a csúcs! A következő évben előző mondatomat visszavontam, mert az idei a csúcs! Ez évről évre így megy…

Akinek ezt mondtam, azt válaszolta, „Ő is hasonlóképpen gondolja. Minden évben mélyebbre vezet az erdőbe.” Ami nem egyre sötétebb, hanem egyre több titkot mutat meg.

Így vagyokPüspök atya könyveivel-egyre magasabb csúcsokra vezet- vagy másképpen fogalmazva- egyre mélyebbre vezet az erdőbe- ahol csodálatos titkokat talál az ember.

Titkokat, amik végig a szemünk előtt voltak…  Titkokat, amik végső soron maguktól érthetődnek Jézus Krisztus kereszthalálának fényében…  A mostani pedig ez: Isten maga az Irgalom! Erre az örömhírre figyelmeztet minket a Püspök atya, aki az irgalom gyakorlását nem valami trendként alkalmazza kampányszerűen, hanem úgy tekint rá, mint a folyton megújuló egyház egyik legfontosabb alapkövére.

Mondanivalója olyan friss és üde nézőpontból közelíti meg az irgalom témáját, amilyennel eddig még nem nagyon találkozhattunk… Nem hiszem, hogy lenne olyan ember, aki ne találna benne egy-egy olyan új és mély gondolatot, amit a szívében forgatva ne késztetné nagy tettekre.  Minden lapon tetten érhető a Szentlélek.

Aki ismeri Őt, annak felesleges is lenne bizonygatnom, hogy minden leírt szó valóra is váltható, megélhető, hisz a Püspök Úr szavainál mindig csak a tettei voltak beszédesebbek.

Akik viszont most találkoznak vele először, fiatalos lendületével, mély gondolataival és hegyeket mozgató hitével, azokat óvatosságra intem! Mert ha túllapoznak az ajánláson és nyitott szívvel olvassák a sorokat, könnyen magával ragadhatja őket a Szentlélek. Olyan helyeken és olyan emberek között találhatják később magukat,amikreés akikre álmukba se mertek volna gondolni. A „tanulékony szív” az irgalmas szeretet útján tud a legjobban kiteljesedni.

 

Szeretettel gratulálok és mindenkinek ajánlom lelki olvasmánynak.

 

Somos László