KITEKINTŐ

A szélesebb körű tájékozódás miatt fontosnak tartjuk, hogy olyan hírek, cikkek is látókörünkbe kerüljenek, amelyek nem vagy csak részben jelentek meg a sajtóban. Minél több oldalról vizsgálunk meg egy-egy eseményt, annál jobban ismerjük meg az igazságot. Alkalmanként a jelenben zajló események megértését segítő régebbi közleményeket is közreadunk. Reményünk szerint ezzel is építhetjük Egyházunkban a dialógus és a találkozás kultúráját! Ezt szolgája a Kitekintő.

Nem csupán a helyszín, a napjainkban szinte teljes egészében szunnita muzulmán (99 %) Algéria miatt volt különleges esemény a 2018. december 8-án történt boldoggá avatás, hanem azért is, mert a katolikus szentmisét megelőzően Oran város mecsetjében szintén megemlékeztek az 1990-es években kitört polgárháború keresztény vértanúiról. Az érkező hozzátartozók egy-egy szál rózsát kaptak, majd pár órával később Mgr. Paul Desfarges, Algír érseke a szertartás bevezető részében tett említést arról, hogy a szélsőséges csoportok száznál több imámot végeztek ki, mivel e vallási vezetők „nem akarták Isten nevét az erőszakkal társítani”. Alább az egyik boldog családtagjának, egy muzulmán nőnek és egy trappista szerzetesnek a tanúságtételét olvashatjuk.

 

 

Mindannyian felelősek vagyunk a párbeszédért 

Franciaország kritikus időszakot él át. A pártoktól és szakszervezetektől függetlenül született „sárga mellényesek” mozgalma a kormány gazdasági és szociális reformjai ellen lép fel. A kialakult válságot súlyosbítja, hogy a megmozdulásokban heterogén csoportok vesznek részt, melyeknek nincs átlátható követeléslistájuk. Mivel a békés tüntetőkhöz törő-zúzó rendbontók is csatlakoztak, a párizsi érsek, valamint Mgr. Georges Pontier, a francia püspöki konferencia elnöke kiegyensúlyozott nyilatkozatban, világosan fogalmazva állt ki a párbeszéd, a közjó és a társadalmi béke ügye mellett.

„Néhány hét óta országunkat jelentős demonstrációk rázzák meg. Az utcára vonulók nehézségeiket és félelmeiket ezen keresztül fejezik ki. A mély változások, melyek társadalmunkat jellemzik, valamint a rosszul értett politikai döntések tovább erősítik a kirekesztettség érzését. A válság nyilvánvalóvá teszi a meghallgatás és a dialógus elégtelenségét, a sok állampolgárt érintő társadalmon belüli szakadást, az értetlenséget, az állami intézményektől való távolságtartást és a közvetítő szervezetekbe vetett bizalomvesztést.”

 

A testvériség sürgető igénye

A jelen események az állampolgárok jelentős részének komoly szenvedését tükrözik, mely, amikor úgy tűnik, hogy nem talál megértésre, haragba csap át, s a pökhendiségnek vélt magatartás miatt frusztrációt okoz. Mint Párizs érseke megértem mindazok nehézségeit, akik békés módon tüntetnek, s méltó életszínvonalért harcolnak, azonban szóvá kívánom tenni azok botrányos erőszaktetteit is, akik mindezt kihasználva városunkban garázdálkodnak. Üdvözlöm a rendőrség és a csendőrség bátorságát, s társulok a krízisre választ kereső kormányhatalom hordozóinak gondjaihoz.

Az egyház a “szegények és hang nélküliek” oldalán áll.

19 vértanúságot szenvedett szerzetest és szerzetesnőt avatnak boldoggá 2018. december 8-án. Mindannyian az 1990-es évek elején kitört algériai polgárháború áldozatai voltak. Mindvégig kitartottak küldetésük teljesítésében, ami adott esetben sorsközösség vállalását is jelentette egy néppel. Közéjük tartozik Pierre Claverie, Orán püspöke, valamint a hét tibhirine-i francia trappista, akiknek története az Emberek és istenek című film által vált ismertté. Az esemény alkalmat ad arra is, hogy felidézzük az egyház tanítását az Isten szeretetéért vállalt halállal kapcsolatban.

 

 

Ki az ördög? – Ima Szent Mihály arkangyalhoz

Ferenc pápa kérésére forduljunk Máriához és Szent Mihály főangyalhoz imáinkkal: segítsenek, hogy ne legyünk cinkosai az emberi természet ellenségének, oltalmazzák az Egyházat az ellenség csapdáitól:

„Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Amen.”