Kaposvári Egyházmegyei Zsinat

A Kaposvári Egyházmegye megalapításának 25. évfordulója alkalmából elérkezettnek láttuk az időt, hogy meghirdessük első egyházmegyei zsinatunkat, amelynek célja, vonzóvá tenni egyházunkat!

Szent VI. Pál pápa szerint az egyház az evangelizációért van, ez pedig csak azáltal valósulhat meg, ha sorsközösséget vállalunk azokkal, akikhez a küldetésünk szól.

Ezért lett a zsinat mottója és logója: közösségben, vonzásban, egységben.

A zsinati bizottságok által előterjesztett témákban elkészültek a munkadokumentumok, amelyek lejjebb olvashatók. Célunk, hogy papságunk olyan dialógust folytasson, együttműködve a világi hívekkel, ahol mindenki szabadon és őszintén kifejtheti véleményét. Csak ekkor lesz remény arra, hogy nem elméleteket gyártunk, hanem az életet szolgáljuk és megújul egyházmegyénk.

Ehhez kérjük a papság, illetve a hívek segítségét. A zsinati dokumentumokhoz várjuk a hozzászólásokat, véleményeket, javaslatokat a zsinat.kaposvar@gmail.com e-mail címre. 

Köszönöm mindenkinek, akik veszik a fáradságot és bekapcsolódnak javaslataikkal, véleményük megosztásával a „zsinatolásba”!                 

Varga László megyéspüspök

Zsinati dokumentumok:

  1. Papi élet és szolgálat

Elnök: Varga László megyéspüspök

Letölthető dokumentum: Papi szolgálat és élet

  1. Plébániák és szakpasztorációk

Elnök: Dr. Gárdonyi Máté

Letölthető dokumentum: Plébániai lelkipásztorkodás, sajátos ellátást igénylő csoportok pasztorációja

  1. Ifjúságpasztoráció

Elnök: Kisiván Csaba

Letölthető dokumentum: Ifjúságpasztorációs Zsinati Munkadokumentum 2018-2020

Kérdések az Ifjúságpasztorációs Zsinati Munkadokumentumhoz

  1. Egyházi szeretetszolgálat

Elnök: Feketéné Szabó Márta

Letölthető dokumentum: A Kaposvári Egyházmegye Szeretetszolgálata

Kérdések a Kaposvári Egyházmegye Szeretetszolgálata munkadokumentumhoz

  1. Evangelizáció

Elnök: Udvardy Márton

Letölthető dokumentum: Evangelizáció

 

  1. Családpasztoráció

Elnök: Radnai István és Márta

 

  1. Egyház tanító tevékenysége

Elnök: Bálint Gábor

 

  1. Egyház megszentelő tevékenysége

Elnök: Vajda Gábor

 

  1. Együttműködés a megszentelt élet intézményeivel

Elnök: Mikolics Krisztina

 

  1. Egyházmegyei szervezet; Anyagi javak

Elnök: Tomanek Péter