Óvodavezetői pályázat

A Kaposvári Egyházmegye pályázatot hirdet óvodavezetői munkakör betöltésére.

Az álláshely legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.

Főbb feladatok, munkák:

A Kaposvári Egyházmegye által épített új, három csoportos óvodájának a menedzselése, személyi-és tárgyi feltételek biztosítása együttműködve az egyházmegye vezetésével, alapdokumentumok elkészítése a 2022. szeptember 1-jei induláshoz.

 • Óvodavezetői feladatok ellátása.

Az álláshoz tartozó elvárások:

 • · Főiskola, óvodapedagógus,
 • · magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, erkölcsi bizonyítvány
 • · pedagógiai szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • · 10 év óvodapedagógusi tapasztalat.

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:

 • óvodavezetői tapasztalat

DSCN1210

Amit kínálunk:

 • 1 év határozott idejű munkaviszony a Kaposvári Egyházmegyénél és annak folytatásaképpen 5 év óvodavezetői munkaviszony a 2022. szeptemberében induló egyházmegyei óvodában.  
 • Kiemelkedően igényes munkahelyi környezet.
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Állás, munka területe(i):

 • Oktatás, Kutatás, Tudomány
 • Oktatás-, Tudomány vezető
 • Óvoda-, bölcsődepedagógus, dajka 

Szükséges tapasztalat:

 • >10 év szakmai tapasztalat

Szükséges végzettség:

 • Főiskola

Szükséges nyelvtudás:

 • Nem igényel nyelvtudást

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:

 • Kaposvár

Jelentkezés módja:

 • A pályázó fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajza
 • Az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is részletező program (vezetési program)
 • Iskolai végzettséget és szakképzettséget, amennyiben van: tudományos fokozatot, államilag elismert nyelvvizsgát igazoló okiratok másolatai
 • Legalább 10 év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat meglétét igazoló dokumentum másolata
 • 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását vagy a munkaköre részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a benyújtott dokumentumok hitelesek
 • Nyilatkozat arról, hogy a Kjt. 41. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn
 • Nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy kéri a zárt ülés tartását

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. szeptember 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 5.

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton: 7400 Kaposvár, Zárda u. 4.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 19.

 
Read 906 times
Minden jog fenntartva. © 2019 Kaposvári Egyházmegye

Keresés