Ifjúság

Elérhetőségek:

ifjusagpasztoracio@gmail.com

Kisiván Csaba (diakónus)
ifjúsági referens
+3630/756-3383
csaba.kisivan@gmail.com

Sándor László atya
hivatás referens
+3620/249-4383
slaci.atya@gmail.com

Bálint Gábor atya
vezető hittanár , egyetemi lelkész
+3630/633-0668
balintgabor8021@gmail.com

Borza Miklós atya
ministráns referens
+3630/629-4586
borza.miklos@gmail.com

Udvardy Márton
püspöki szertartó és evangelizációs munkatárs
+3630/334-4667
evangelizacio.kaposvar@katolikus.hu

Programok

 

 

Nagymarosi Ifjúsági Találkozó

Időpont: 2018. Október 6.

Jelek, amelyek valós változást hoznak életünkben. Események, amelyekben biztosan találkozhatunk az Úrral. Isten Egyházán keresztül szeretne jelen lenni életünkben a hétköznapokon és az ünnepek idején is. Ennek kitüntetett pontjai a szentségek, egyszeriek és rendszeresek egyaránt. A következő találkozókon ezekről az életadó forrásokról, találkozási pontokról szeretnénk gondolkodni, idén ősszel különösen is összpontosítva a keresztség és a bérmálás szentségére.

 A tavalyihoz hasonlóan közös buszt szervezünk!A buszköltség 1/3 részét a püspökség állja. Javaslatunk, hogy a fennmaradó 2/3 rész felét a résztvevő, a másik felét pedig a plébánia állja.

Az 1/3 költség kb. 2000Ft. (A találkozónak más költsége nincs.)

Várjuk nem csupán az ifjúságot, hanem a gyerekeket, hittanosokat is gyerekmarosra és kamaszmarosra, ahol különböző, a korosztályuknak megfelelő, programokkal várják őket a szervezők.

 Jelentkezés:

Szeptember 17-ig az alábbi elérhetőségeken:

ifjusagpasztoracio@gmail.com

Kisiván Csaba (ifjúsági referens) +3630/756-3383

 

Testteo’ hétvége

Időpont: 2018. október 26-28. (péntek-vasárnap)

Helyszín: Porta Pacis Lelkigyakorlatos Ház, Kaposszentbenedek

A TESTTEO’ hétvége 18-35 éves fiataloknak szól, életállapottól teljesen függetlenül.
Szeretettel várunk, akkor is,

  • ha még keresed a hivatásod, és még nem tudod, hogy a házasság
    vagy a megszentelt élet a te utad,
  • ha párkapcsolatban vagy,
  • ha még nem találtál párt,
  • ha jegyes vagy,
  • ha házas vagy!

 

A TESTTEO’ hétvége, 2,5 napos lelki képzés. Szemléletmódunkban Szent II. János Pál pápát szeretnénk követni. Nézőpontunkat a személyes életállapotunkból (egyedülálló, párkapcsolatban élő, jegyes, házas, papnövendék, pap, megszentelt életű) és környezetünkből származó tapasztalat és az Egyház tanítása formálja. A TESTTEO’ hétvége során amellett, hogy 8 előadásban bemutatjuk a test teológiájának tanításának fő mondanivalóját, tanúságtételekben és kiscsoportos beszélgetésekben személyes tapasztalatainkat is megosztjuk, ill. naponta lehetőséget teremtünk arra, hogy szentmisében és a kiengesztelődés szentségében találkozhassunk Jézus Krisztussal. Miért? Azért, hogy egyre teljesebben megismerjük a megtestesülés és a megváltás misztériumát, továbbá hogy egyre jobban tudjuk önmagunkat testestül-lelkestül a másiknak ajándékozni.

 

Költségek: (Mindenki maga döntheti el, hogy a programkeretében igényt tart-e szállásra, illetve részt vesz-e a közös étkezéseken.)

A lelkigyakorlatnak nincs költsége.

szállás: 2500Ft/fő/éj

reggeli: 650Ft/fő/nap

ebéd: 1000Ft/fő/nap

vacsora: 700Ft/fő/nap

 Teljes hétvége költsége (szállás + kaja): 9700Ft

 

Jelentkezés:

Október 1-ig az alábbi elérhetőségeken:

ifjusagpasztoracio@gmail.com

Kisiván Csaba (ifjúsági referens) +3630/756-3383

 

Ifjúsági Közösségvezetők Találkozója

Immár harmadik alkalommal rendezzük meg ezt a találkozót. Szeretettel várjuk minden lelkiségi mozgalom, plébánia ifjúsági csoport, kisközösség, zenei közösség,  ministránscsoport, stb. ifjúsági és felnőtt vezetőit egyaránt.

A találkozó célja a 2018-as év ifjúságpasztorációs tevékenység értékelése, valamint a 2019-es programok átbeszélése, ismertetése, közös öt letelés.

 

Időpont: 2018. november 10. (szombat); 9-14 óra között

Helyszín: Kaposvár

 

Jelentkezés:

október 29-ig

ifjusagpasztoracio@gmail.com

Kisiván Csaba (ifjúsági referens) +3630/756-3383

 

Antióchia Jubileum 

20 éves az Antióchia közösség a Kaposvári Egyházmegyében. 20 évvel ezelőtt Nagykanizsán indult el az első közösség. Jelenleg három városban működik egyházmegyénk területén az Antióchia: Nagykanizsa, Kaposvár, Siófok.

Szeretettel hívjuk és várjuk erre az ünnepi alkalomra a régi és jelenlegi antióchiás fiatalokat!

 

Időpont: október 19. (18 órától) – 20. (estig)

Helyszín: Nagykanizsa, Piarista Gimnázium

Részvételi díj: 3000Ft

Információ és jelentkezés: Gál Gábor +3630/552-9042

 

Lelkiségi mozgalmak

 

ANTIÓCHIA

Mi az Antióchia?

Az Antióchia a fiatalok egymást szolgáló plébániai közössége, korosztálya kb. 16-24 év közé esik. A közösséghez a fiatalok társaik meghívására, rendszerint az ún. Antióchia Hétvégén keresztül csatlakoznak. A hétvégi programot rendszeres, heti találkozók követik, amelyek lehetőséget kínálnak arra, hogy a fiatalok meghallgassák egymást, megbeszéljék, és jobban megértsék, mit jelent ma katolikusnak lenni.

Az Antióchiát az első ismert keresztény közösségek helyéről nevezték el. „A tanítványokat először Antióchiában nevezték keresztényeknek” (ApCsel 11,26).

Háttér

Az Antióchia programot az 1960-as években fejlesztették ki az Egyesült Államok Indiana államában lévő Notre Dame katolikus egyetemen és kollégiumi programként szervezték. 1973-ban alakították át a középiskola korosztálya számára, és plébániai alapokra helyezték. Az Antióchia 1980-ban került Ausztráliába, onnan pedig az ausztráliai Antióchia közösségek munkájának és szeretetének köszönhetően 1994-ben jutott el Magyarországra. Nyolc fiatal, egy házaspár és egy atya tapasztalta meg először az Antióchia élményét, akik nagy lelkesedéssel, elkötelezetten indították útjára ezt az ifjúsági missziót hazánkban. Az első magyarországi Antióchia Hétvégét a Szt. Rókus plébánia Antióchia közössége tartotta 1995 februárjában.

Az Antióchia célja

A keresztény közösség megtapasztalása által segíti a fiatalokat abban, hogy növekedjenek Krisztus és az Egyház szeretetében – olyan közösségben, amely mindig befogadja és támogatja őket.

De mégis, mi is az Antióchia?

Az Antióchia egy szenzációs élmény. Az Antióchiában azt tapasztalhatod meg, hogy itt minden egyes ember elfogad téged úgy, ahogy vagy. Észreveszik a jó tulajdonságaidat és szeretnek érte. Észreveszik a rossz tulajdonságaidat és elfogadnak azokkal együtt. Az antióchiások már akkor szeretnek téged, amikor újonc vagy az Antióchia Hétvégén és még csak most ismertek meg. Talán már akkor imádkoztak érted, amikor még nem is találkoztak veled.

Az Antióchia keresztény, katolikus közösség. Befogadja a vallásukat gyakorlókat is, és az Istent kereső embereket is. Az Antióchiában a valódi krisztusi közösséget élheted meg: ahol nem csak attól vagy keresztény, hogy vasárnaponként templomba mész. A plébániai közösségben megtapasztalhatod, mit jelent az Egyház tagjának lenni, amelyben minden tag fontos, a maga szolgálata szerint. Az Egyháznak nagy szüksége van rád, éppen rád, a Te képességeidre, tehetségedre, fiatalos energiádra, gondolkodásodra, szeretetedre.

Az Antióchia növekedés a hitben. A Hétvégén egymást hallgatjuk meg a bevezetők révén, amit a közösség tagjai mondanak el a saját életükről és hitükről. Ezután kis csoportokban beszélgetünk saját élményeinkről. Megdöbbentő őszinteséget fogsz tapasztalni a bevezetőkben és a beszélgetésekben is. A közösségben senki sem titkolózik, „vetít” úgy, ahogy azt teszik az emberek szinte bármilyen más közegben, mert itt senki nem vet meg azért, amilyen vagy.

Az Antióchia igazából sokkal több annál, mint amiket itt leírtunk. Az Antióchia a Szentlélek működésének megtapasztalható bizonyítéka. Soha senki nem tudta még megfogalmazni, hogy az Antióchia Hétvégék mitől lesznek minden alkalommal olyan nagyon jó élmények. Éppen ezért Neked is csak javasolni tudjuk, hogy gyere el egy Antióchia Hétvégére!

Forrás: www.antiochia.hu

 

A Kaposvári Egyházmegyében három helyen működik Antióchia: Kaposvár, Siófok és Nagykanizsa

Egyházmegyénkben általánosan érdeklődni lehet:

Kisiván Csaba: ifjúsági referens

+3630/756-3383

csaba.kisivan@gmail.com

 

KATOLIKUS KARIZMATIKUS MEGÚJULÁSI MOZGALOM

A Katolikus Karizmatikus Megújulás a karizmatikus mozgalom katolikus változata.

Kezdetét a Szentlélek Kongregáció által fenntartott pittsburghi (Pennsylvania, USA) Duquesne Egyetem oktatóinak és hallgatóinak egy hétvégi lelkigyakorlatától számítják, akik arra törekedtek, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak. Ezt nevezik Szentlélek-, vagy Lélek-keresztségnek.
Amikor 1967. február 18. éjszakáján az egyetem kápolnájában kitárt karral imádkoztak, úgy érezték, hogy a Szentlélek ereje tölti el őket. Ez a megtapasztalás rövid időn belül sokfelé megismétlődött az USA katolikusai között. Azóta a világ összes földrészén jelen van a lelkiség. Egy 1990-es statisztika szerint több mint hetvenmillió katolikust tudott a lelkiségi mozgalom megszólítani. Ezek közül több mint tizenegymillió maradt aktív a statisztika készültekor.

1975-76-ban alakultak az első karizmatikus csoportok Magyarországon. A közösségek összefogásával és az ICCRS támogatásával jött létre a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Országos Tanácsa, amely 1989. február 4-én hivatalosan is bemutatkozott a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és Paul Cordes érsek, a Világiak Pápai Tanácsának elnökhelyettese előtt. Tagjai (kb. 45 fő) az ország nagyobb közösségeinek, imacsoportjainak, illetve régióinak küldöttei. Ők választják a 8 tagú Szolgáló Bizottságot.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a helyi megyés püspökök irányelvei alapján működő Országos Tanács és a Szolgáló Bizottság feladata az ország területén működő karizmatikus imacsoportok, közösségek összefogása, koordinálása, tájékoztatása, vezetése. Ennek egyik megvalósulása az 1992 óta évente Budapesten megrendezésre kerülő Országos Karizmatikus Találkozó. Több ezer katolikus szokott ezen a rendezvényen összejönni dicsőítésre, imádkozásra, Oltáriszentség-imádásra, tanítások hallgatására, és szentmisén való részvételre. Itt lehetőségük van a kívülállóknak, érdeklődőknek, keresőknek megismerkedniük a lelkiséggel és a közösségekkel.

Forrás: https://mkkm.hu

 

Kaposvári Egyházmegyében érdeklődni lehet:

Udvardy Márton: püspöki szertartó és evangelizációs munkatárs

+3630/334-4667

evangelizacio.kaposvar@katolikus.hu