Ifjúság

Elérhetőségek:

ifjusagpasztoracio@gmail.com

Kisiván Csaba (diakónus)
ifjúsági referens
+3630/756-3383
csaba.kisivan@gmail.com

Sándor László atya
hivatás referens
+3620/249-4383
slaci.atya@gmail.com

Bálint Gábor atya
vezető hittanár , egyetemi lelkész
+3630/633-0668
balintgabor8021@gmail.com

Borza Miklós atya
ministráns referens
+3630/629-4586
borza.miklos@gmail.com

Udvardy Márton
püspöki szertartó és evangelizációs munkatárs
+3630/334-4667
evangelizacio.kaposvar@katolikus.hu

Programok

 

Ökumenikus Ifjúsági Taizé Imaóra

Időpont: 2019. január 25. 19:00

Helyszín: Siófok – Katolikus Plébániatemplom

Országos Ifjúsági Találkozó – Panamai Ifjúsági Világtalálkozóhoz kapcsolódóan

Időpont: 2019. Január 26., szombat 11-18 óra között

Helyszín: FTC Elek Gyula Aréna (1101 Budapest, Kőbányai út 47a.).

Program:

– püspöki katekézis, kérdezd a püspököt!

– közös dicsőítés, zene, ének

– tanúságtételek, játék

– ünnepi szentmise,

– Kapcsoljuk Panamát – helyszíni tudósítás a világtalálkozóról

– szinkronizált televíziós közvetítés a világtalálkozó legfontosabb eseményeiről

JELENTKEZÉS: www.panamanap.hu

Balatonszemesi Ifjúsági Találkozó
Időpont: Március 2. (szombat)
Helyszín: Balatonszemes

Ifjúsági Közösségvezetők Találkozója
Időpont: Március 9. (szombat)
Helyszín: Kaposvár

Ifjúsági vezetőképző – „haladóknak” (azok számára, akik tavaly részt vettek a vezetőképző táborban)
Időpont: Április (5)-6-7.
Helyszín: Balatonboglár

Egyházmegyei Könnyűzenei Nap és Ifjúsági Találkozó
Időpont: Május 25. (szombat) –
Helyszín: Kaposvár

Egyházmegyei Hittanos- és Ifjúsági Sportnap
Időpont: Június 8. (szombat)
Helyszín: Nagyatád

Ifjúsági Vezetőképző Tábor
Időpont: Július 1-5.
Helyszín: Budafok

Szent Rita Katolikus Ifjúsági Tábor
Időpont: Július 14-25.
Helyszín: Újudvar

Tábor Hegyi Napok
Időpont: Július 23-28.
Helyszín: Homokkomárom

Medugorje Mladifest
Időpont: Augusztus 1-6.
Érdeklődni lehet: Fekete Csaba állandó diakónusnál

Imatábor
Időpont: Augusztus 4-9. (10)
Helyszín: Galambok/Homokkomárom/Garabonc

Forráspont – Ifjúsági Eucharisztikus Nap
Időpont: Szeptember 21. (szombat)
Helyszín: Budapest

Egyházmegyei Ministránstalálkozó
Időpont: Szeptember 28. (szombat)
Helyszín: Kaposvár, Szent Imre Templom

Nagymarosi Ifjúsági Találkozó
Időpont: Október 5. (szombat)
Helyszín: Nagymaros

TestTeo’ hétvége
Időpont: Október 11 – 13. (péntek-vasárnap)
Helyszín: Kaposvár

Ifjúsági Közösségvezetők Találkozója
Időpont: November 9. (szombat)
Helyszín: Kaposvár

 

Lelkiségi mozgalmak

 

ANTIÓCHIA

Mi az Antióchia?

Az Antióchia a fiatalok egymást szolgáló plébániai közössége, korosztálya kb. 16-24 év közé esik. A közösséghez a fiatalok társaik meghívására, rendszerint az ún. Antióchia Hétvégén keresztül csatlakoznak. A hétvégi programot rendszeres, heti találkozók követik, amelyek lehetőséget kínálnak arra, hogy a fiatalok meghallgassák egymást, megbeszéljék, és jobban megértsék, mit jelent ma katolikusnak lenni.

Az Antióchiát az első ismert keresztény közösségek helyéről nevezték el. „A tanítványokat először Antióchiában nevezték keresztényeknek” (ApCsel 11,26).

Háttér

Az Antióchia programot az 1960-as években fejlesztették ki az Egyesült Államok Indiana államában lévő Notre Dame katolikus egyetemen és kollégiumi programként szervezték. 1973-ban alakították át a középiskola korosztálya számára, és plébániai alapokra helyezték. Az Antióchia 1980-ban került Ausztráliába, onnan pedig az ausztráliai Antióchia közösségek munkájának és szeretetének köszönhetően 1994-ben jutott el Magyarországra. Nyolc fiatal, egy házaspár és egy atya tapasztalta meg először az Antióchia élményét, akik nagy lelkesedéssel, elkötelezetten indították útjára ezt az ifjúsági missziót hazánkban. Az első magyarországi Antióchia Hétvégét a Szt. Rókus plébánia Antióchia közössége tartotta 1995 februárjában.

Az Antióchia célja

A keresztény közösség megtapasztalása által segíti a fiatalokat abban, hogy növekedjenek Krisztus és az Egyház szeretetében – olyan közösségben, amely mindig befogadja és támogatja őket.

De mégis, mi is az Antióchia?

Az Antióchia egy szenzációs élmény. Az Antióchiában azt tapasztalhatod meg, hogy itt minden egyes ember elfogad téged úgy, ahogy vagy. Észreveszik a jó tulajdonságaidat és szeretnek érte. Észreveszik a rossz tulajdonságaidat és elfogadnak azokkal együtt. Az antióchiások már akkor szeretnek téged, amikor újonc vagy az Antióchia Hétvégén és még csak most ismertek meg. Talán már akkor imádkoztak érted, amikor még nem is találkoztak veled.

Az Antióchia keresztény, katolikus közösség. Befogadja a vallásukat gyakorlókat is, és az Istent kereső embereket is. Az Antióchiában a valódi krisztusi közösséget élheted meg: ahol nem csak attól vagy keresztény, hogy vasárnaponként templomba mész. A plébániai közösségben megtapasztalhatod, mit jelent az Egyház tagjának lenni, amelyben minden tag fontos, a maga szolgálata szerint. Az Egyháznak nagy szüksége van rád, éppen rád, a Te képességeidre, tehetségedre, fiatalos energiádra, gondolkodásodra, szeretetedre.

Az Antióchia növekedés a hitben. A Hétvégén egymást hallgatjuk meg a bevezetők révén, amit a közösség tagjai mondanak el a saját életükről és hitükről. Ezután kis csoportokban beszélgetünk saját élményeinkről. Megdöbbentő őszinteséget fogsz tapasztalni a bevezetőkben és a beszélgetésekben is. A közösségben senki sem titkolózik, „vetít” úgy, ahogy azt teszik az emberek szinte bármilyen más közegben, mert itt senki nem vet meg azért, amilyen vagy.

Az Antióchia igazából sokkal több annál, mint amiket itt leírtunk. Az Antióchia a Szentlélek működésének megtapasztalható bizonyítéka. Soha senki nem tudta még megfogalmazni, hogy az Antióchia Hétvégék mitől lesznek minden alkalommal olyan nagyon jó élmények. Éppen ezért Neked is csak javasolni tudjuk, hogy gyere el egy Antióchia Hétvégére!

Forrás: www.antiochia.hu

 

A Kaposvári Egyházmegyében három helyen működik Antióchia: Kaposvár, Siófok és Nagykanizsa

Egyházmegyénkben általánosan érdeklődni lehet:

Kisiván Csaba: ifjúsági referens

+3630/756-3383

csaba.kisivan@gmail.com

 

KATOLIKUS KARIZMATIKUS MEGÚJULÁSI MOZGALOM

A Katolikus Karizmatikus Megújulás a karizmatikus mozgalom katolikus változata.

Kezdetét a Szentlélek Kongregáció által fenntartott pittsburghi (Pennsylvania, USA) Duquesne Egyetem oktatóinak és hallgatóinak egy hétvégi lelkigyakorlatától számítják, akik arra törekedtek, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak. Ezt nevezik Szentlélek-, vagy Lélek-keresztségnek.
Amikor 1967. február 18. éjszakáján az egyetem kápolnájában kitárt karral imádkoztak, úgy érezték, hogy a Szentlélek ereje tölti el őket. Ez a megtapasztalás rövid időn belül sokfelé megismétlődött az USA katolikusai között. Azóta a világ összes földrészén jelen van a lelkiség. Egy 1990-es statisztika szerint több mint hetvenmillió katolikust tudott a lelkiségi mozgalom megszólítani. Ezek közül több mint tizenegymillió maradt aktív a statisztika készültekor.

1975-76-ban alakultak az első karizmatikus csoportok Magyarországon. A közösségek összefogásával és az ICCRS támogatásával jött létre a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Országos Tanácsa, amely 1989. február 4-én hivatalosan is bemutatkozott a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és Paul Cordes érsek, a Világiak Pápai Tanácsának elnökhelyettese előtt. Tagjai (kb. 45 fő) az ország nagyobb közösségeinek, imacsoportjainak, illetve régióinak küldöttei. Ők választják a 8 tagú Szolgáló Bizottságot.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a helyi megyés püspökök irányelvei alapján működő Országos Tanács és a Szolgáló Bizottság feladata az ország területén működő karizmatikus imacsoportok, közösségek összefogása, koordinálása, tájékoztatása, vezetése. Ennek egyik megvalósulása az 1992 óta évente Budapesten megrendezésre kerülő Országos Karizmatikus Találkozó. Több ezer katolikus szokott ezen a rendezvényen összejönni dicsőítésre, imádkozásra, Oltáriszentség-imádásra, tanítások hallgatására, és szentmisén való részvételre. Itt lehetőségük van a kívülállóknak, érdeklődőknek, keresőknek megismerkedniük a lelkiséggel és a közösségekkel.

Forrás: https://mkkm.hu

 

Kaposvári Egyházmegyében érdeklődni lehet:

Udvardy Márton: püspöki szertartó és evangelizációs munkatárs

+3630/334-4667

evangelizacio.kaposvar@katolikus.hu