Az európai parlamenti választások közeledtével kilenc nyugat-európai határ menti egyházmegye főpásztora „Levél Európa keresztényeihez” címmel levelet tett közzé, amelyben meglátásaikat és aggodalmaikat osztják meg, valamint a május végi szavazáson való részvételre buzdítanak. A kilenc püspökség területe — Franciaországban: Metz, Nancy, Verdun és Troyes, Németországban: Aachen és Trier; Belgiumban Liège és Namur, továbbá Luxembourg — az európai történelmet meghatározó konfliktusok során csatatérré vált. Nem véletlen, hogy az „Euregio” néven kis csoportot alakítók 2019. április 29-én, Sziénai Szent Katalin, Európa társvédőszentje ünnepén tették közzé felhívásukat.

La Croix  2019.05.01.  Claire Lesegretain

„Az Európai Unió ma gazdasági, politikai, demográfiai és ideológiai válsággal néz szembe.” – emlékeztetnek a püspökök a preambulumban, ugyanakkor hangot adnak azon meggyőződésüknek is, mely szerint minden eszköz rendelkezésre áll ahhoz, hogy a kontinens dacoljon e kihívásokkal. A csoport tagjai éleslátással és konstruktív módon fordulnak Európa problémái, s a kontinens jövője felé. Abbéli reményüket fejezik ki, hogy sikerül a veszély mértékével arányos új utakat, megoldásokat találni.

A püspökök arra szeretnék ösztönözni „az európai polgárokat, hogy ismételten tudatosítsák a közös örökséget, értékeljék az Európai Unió hozzájárulását mindennapjaikhoz, segítsék működését a szavazáson való részvétel által, s álljanak ki Európa minden népének közös java mellett”.

A levél felvázolja Európa hosszú történelmét a középkortól kezdve — midőn az európai szellemiség az egyetemeken és a gótikus katedrálisokban testesült meg — egészen a 2. világháború végéig, amikor is Robert Schuman francia kormányfő, Konrad Adenauer német szövetségi kancellár, Alcide de Gasperi olasz miniszterelnök és Paul Henri Spaak belga kormányfő „a kiengesztelődés és az együttműködés új útján köteleződött el”.

Miután emlékeztetnek az Európai Unió „alapító atyái” által vallott közös értékekre, s idézik Ferenc pápa 2016 májusában adott egyik interjújából Európa keresztény gyökereire vonatkozó gondolatokat, a kilenc püspök határozottan arra buzdít, hogy „ezeken a nyomdokokon járva folytassuk az európai egyetértés munkáját”. A cél a mai Európát érintő kérdések megoldása: a szolidaritás erősítése, a terrorizmus új formái elleni harc, az emberi élet tisztelete, a környezet védelme, a vándorlás és migráció kérdése, a munkavállalással és a demográfiai jelenségekkel kapcsolatos problémák megoldása, s végül az európai identitás megerősítése.

„Ezért, mi, püspökök, arra kérjük polgártársainkat, hogy a közjó szolgálata szellemében, s minden egyes európai testvérünk érdekében vegyenek részt az európai választásokon. Meg vagyunk győződve arról, hogy a leggyümölcsözőbb válasz, amelyet a jelenlegi európai problémákra adhatunk, a nemzetek közötti közösségvállalás és az együttműködés.”

Fordította: Hantos-Varga Márta

Megjegyzés: 2019. május 3-án 32 európai katolikus egyetem rektora, köztük Szuromi Szabolcs (PPKE) nyilatkozatot írt alá, melyben felhívják a figyelmet Európa speciális helyére és küldetésére a világban, kiemelik az európai demokrácia, a dialógus, a szolidaritás és a jogállam értékeit, valamint Európa, mint közösség gondolatát. Aláhúzzák, hogy a közös jó érdekében újra át kell gondolni alapértékeinket, a jelen kihívásokra pedig a társfelelősség felvállalásával kell a válaszokat megtalálnunk.

A hír és a letölthető nyilatkozat:

https://www.icp.fr/a-propos-de-l-icp/actualites/europe-les-recteurs-d-universites-catholiques-s-engagent-121526.kjsp?RH=11429522327430-142