Május 13-án Varga László megyéspüspök meghívására Michael August Blume, az Apostoli Szentszék nagykövete tett látogatást a Kaposvári Egyházmegyében, ahol az egyházmegye papságával, a hívekkel, valamint Somogy és a megyeszékhely vezetőivel is találkozott.

 

Reggel az apostoli nuncius Neszményi Zsolt kormánymegbízottat, Biró Norbert közgyűlési elnököt, Szita Károly polgármestert és Csillag Gábor jegyzőt fogadta a püspöki székházban, a kíséretében lévő Depaula Flavioval, az Apostoli Nunciatúra titkárával.

 

A nagykövet a délelőtt folyamán a Nagyboldogasszony Iskolaközpontba látogatott, ahol a tanári karral találkozott. Bálint Gábor vezető hittanár köszöntője után a tanulók rövid műsora következett, majd a verbita szerzetes örömét kifejezve szólt a tanárokhoz:

 

„A diákok tantárgyakat tanulnak, új ismereteket sajátítanak el, de leginkább a ti példátokon nőnek fel, rajtatok látják, hogy miként élitek az életeteket, hiteteket, s a tőletek látott példát adják majd át saját gyermekeiknek is. Szeretném megköszönni, hogy saját példátokkal, életetekkel olyan nyomot hagytok a diákokban, mely végigkíséri őket életük során. Köszönöm mindazt az erőt, mellyel közöséget alkottok a diákok között. Az Úr áldjon meg titeket örömeitekben, fájdalmaitokban, az Úr áldjon meg titeket, hogy örömmel tudjátok nevelni ezeket a gyermekeket!” – fogalmazott az apostoli nagykövet, akinek szavai után Varga László megyéspüspök megköszönte az iskola dolgozóinak munkáját, buzdítva a tanárokat és diákokat a zsinati munkába való bekapcsolódásra.  

Az Iskolaközpontban tett látogatás után Baglaspusztára indult a küldöttség, ahol Somos László általános helynök számolt be a roma közösségben működő pasztorális tevékenységekről, majd egy zenés- táncos előadást tekinthettek meg a jelenlévők.

 

A délután folyamán Homokkomáromban Michael August Blume az evangelizációról és a misszióról beszélt az egyházmegye papságának, majd Varga László megyéspüspökkel együtt mutatott be szentmisét a Kisboldogasszony kegytemplomban.

A főpásztor az elmúlt két év püspöki szolgálatáért, illetve a 2017. nyarán elindult Jó Pásztor Imaközösségért – amelynek mostanra már több száz tagja ajánlja fel szenvedéseit és imáit papi és misszionáriusi hivatásokért – hálából ajánlotta fel a szentmisét. A megyéspüspök prédikációjában a Szűz Máriával való kapcsolat fontosságára hívta fel a figyelmet:

 

„Mária és János közösen élték át nagypéntek drámáját. A kereszten Jézus rábízza Máriát Jánosra, Jánost pedig Máriára, s ezzel anyát ad Jánosnak és benne mindannyiunknak. »Házába fogadta őt a tanítvány.« Ebből a mondatból azonnal adódik a kérdés: milyen a kapcsolatunk égi édesanyánkkal, a Szűzanyával? Hol van jelen az életünkben? Befogadtuk-e őt a saját dolgaink közé? Mennyire lehet részese mindannak, amit átélünk? S ha imádkozunk hozzá, akkor követni akarjuk-e a példáját, vagy csak a segítségét kérjük? Az Ő gyermekei lettünk Jézus kijelentésével a kereszten: »Íme, a te fiad«.

 

Elfogadjuk-e az Ő anyai jelenlétét? Nem csak a közbenjárását, pártfogását, hanem azt, hogy része az életünknek, hiszen egy testnek, Krisztus titokzatos testének vagyunk valamennyien tagjai? A választ mindenkinek saját magának kell megfogalmaznia. Kérjétek a Szentlelket és a Szűzanya segítségét, hogy ezt a titkot, ezt a nagyon mély személyes kapcsolatot bontsa ki az életetekben. Mária nem csak a papok édesanyja, hanem mindenkié, aki Krisztushoz tartozik. Kérjétek, hogy tegye nagyon gazdaggá a veletek való személyes kapcsolatát!” – hangsúlyozta a főpásztor.

A szentmise végén a hívek és a papság közösen énekelték a Te Deumot, az egyház hálaadó imádságát, majd a kegytárgyak megáldásával ért véget a zarándoklat.

Fotó: Kling Márk