Az 1000 éves Csurgó legrégebbi épületében, a Szentlélek templomban emlékeztünk a történelmi múltra. Az ünnepi szentmise keretében Göndics János esperes, plébános imádkozott az elmúlt századokban itt éltek lelki üdvéért, valamint a Jóisten áldását kérte a város lakóira a millennium évében.

A szentmisét követően az 1200-1300-as években itt élt és szolgált Johannita lovagok egykori életét emlékkonferencia idézte fel, melyen Dr. Török József egyháztörténész professzor, a Magyar Máltai Lovagok Szövetségének tiszteletbeli konventuális káplánja, majd Tomcsányi István johannita lovag, vezérlő kommendátor, végül Vörös Mátyás, a Baksay Alapítvány elnöke beszélt a lovagrend történetéről.

A Szent János Rend katolikus Máltai és protestáns Johannita lovagjainak jelmondata ma is aktuális: „A hit védelme és a rászorulók szolgálata”. Ápolni a hitet, védeni és tanúságot tenni róla; és szolgálni a szegényeket és a betegeket, mint az Úr képviselőit.

Forrás: Jézus Szíve Plébánia – Csurgó