Noura Al Kaabi miniszter asszony 2017. októbere óta felelős a kultúráért és az ismeretek fejlesztéséért az Egyesült Arab Emirátusok jelenlegi kormányában (Minister for Culture and Knowledge Development). Az alábbi rövid beszélgetés számunkra is érdekes szempontokat adhat.

További írások olvashatóak KITEKINTŐ című rovatunkban a linkre kattintva:  KITEKINTŐ

Forrás: La Croix  2019. 02. 04.  Gauthier Vaillant
Fordította: Hantos-Varga Márta

 

La Croix: Mit jelent Ön és országa számára Ferenc pápa érkezése? Mi a mondanivalója ennek az eseménynek?

Noura Al Kaabi: Történelmi pillanat ez, melynek kiemelt szimbolikus jelentősége is van. Országunkban számos nemzet és népcsoport él egymás mellett, mindegyik különböző életformát vall magáénak. A pápa látogatása arra ösztönöz, hogy azt keressük, ami a hit és a kultúra különbségei ellenére összeköt bennünket. A keresztényekkel együtt mi is osztozunk a tolerancia eszméjében. De a látogatás különleges jellege Ferenc pápa személyéhez is kötődik. Ő az első latin-amerikai pápa. Mindenkit megszólít. A felszín mögé tud látni. Egy olyan világban, melyben túl sok a konfliktus az egység és a békéért való munkálkodás üzenetét hordozza.

La Croix: Ez az utazás a „Tolerancia Éve” folyamán történik. Mit ért e fogalom alatt?

Noura Al Kaabi: A tolerancia egymás elfogadását jelenti. S ez nem csupán teória, hanem a mindennapok gyakorlata. A munkában vagy a tanuláskor. Tudnunk kell együtt élni és dolgozni más nemzetek tagjaival. De ez a türelmesség nem csupán az emberekre vonatkozik, hanem a földre, ahol élünk, az állatokra, a környezetünkre. Olyan érték, melyet országunk alapítói is hordoztak. Azt is tudni kell, hogy a keresztények jelenléte Abu Dzabiban megelőzte az Egyesül Arab Emirátusok megalapítását (1971). Már az 1960-as évek elején Abu Dzabi emírje templomépítés céljából földet adományozott keresztényeknek. Ma már számos kultuszhely található az iszlámon kívüli vallások használatában. Azt kívánjuk, hogy mindannyian szabadon gyakorolhassák hitüket. Ezért a pápa látogatása túlmutat a katolikus közösségen, általános tartalmat hordoz, az egység és a kölcsönös tisztelet üzenetét. Ez az a gondolat, amelyet a fiataljainknak szeretnénk átadni, s arra hívni őket, hogy elődeiknél toleránsabbak legyenek.

La Croix: Az Egyesült Arab Emirátusok nagy nyitottsággal fordul a világ felé, ugyanakkor erős identitása és kultúrája van. Hogyan egyeztetik össze ez a két ismérvet?

Noura Al Kaabi: Ez egy nagyon fontos kérdés, tudván, hogy a helyiek számarányukat tekintve kisebbségben vannak. [Emirátusi lakosság 11,5 %, külföldi bevándorlók 88,5 %.]  Ez egyike a minisztérium előtt álló nagy feladatoknak, tehát kultúránk, hagyományaink őrzése, s közben olyan metodológia kidolgozása, amely lehetővé teszi a modernitáshoz való adaptálódást. Gondolok például a ruházkodásra: miközben sok nő divatos ruhadarabokat hord, fátylat is visel. [Ez utóbbi nem kötelező az Emirátusokban.] A tét egy fiatalokat vonzó kultúra megteremtése. Sokszor feltesszük a kérdést, hogy vajon a kisebbségi lét gyengíti vagy erősíti önazonosságunkat?  Bizonyos vagyok benne, hogy erősebbé teszi, hiszen ez a helyzet arra késztet, hogy állandóan figyelemmel tekintsünk identitásunkra, s arra ösztökél, hogy újragondoljuk azt.