Keresztény szemléletű vezető szakirányú továbbképzést hirdetett tavaly a Kaposvári Egyetem. Kőműves Zsolt, a gazdaságtudományi kar docense, szakfelelős szerint az új képzés beváltotta a reményeket, jóllehet, akadtak, akik kétkedve fogadták a kezdeményezést. Nem tudták mire vélni az egyházak, illetve a hívek felé való nyitást.

– A társadalom mely szegmenséből jelentkeztek a hallgatók?

– Hallgatóink a 25-65 éves korosztályt ölelik fel, melynek tagjai az oktatáson kívül is szívesen találkoznak egymással. A résztvevők között tapasztalt vezetők is vannak, akik meglátásaikat folyamatosan megosztják a csoporttársaikkal és velünk is. Oktatóként bátran kijelenthetem: bizony mi is sokat tanulunk a hallgatóinktól. Ennek érdekes megnyilvánulási formái érhetők tetten például a szituációs gyakorlatok során is, amikor kreativitásukkal sokszor meglepő megoldásokat tálalnak elénk.

– A Biblia-alapú vezetői ismeretek miként formálják a keresztény vezetőket?

– A Biblia által tanított értékek emberközpontú cégvezetést tesznek lehetővé. Gondoljunk csak a négy vezetési alapelvre: szolgálat, felelősség, hatalom és kegyelem! Ezek köré építettük fel a tananyagot. A szolgáló vezetés ma már szinte minden sikeres vállalkozásnál tetten érhető. Ennek lényege: ne mi legyünk a legnagyobbak, ha azok szeretnénk lenni, akkor szolgáljunk, mutassunk példát! Lényeges, hogy ne csak ismerjük, hanem szeressük is az alkalmazottainkat. Oktatóink e célok elérését valamennyien fontosnak tartják és hangsúlyozzák is a tréningek során.

– S a tévedés lehetősége egyegy döntés esetében nem kizárt?

– Az ember nem tévedhetetlen, a hibázás lehetősége bármikor fennállhat. A Biblia tanácsai azonban örökérvényű értékekre épülnek, nem elavultak, ma is nagyon hasznosak lehetnek, ha figyelembe vesszük őket a döntési folyamatok során. A képzés során erre is próbálunk fókuszálni.

– Milyen előadók bölcsességeit hallgatják a képzésben részt vevők?

– A képzés nyolc tantárgyat foglal magába. Ebből hét tréningszerű oktatási anyagot sajátíthatnak el hallgatóink ismert egyetemi oktatók bevonásával, illetve külső óraadók részvételével. Az egyházak részéről az első félévben az evangélikus, illetve a baptista közösségek vezetői tartottak előadásokat, míg a második félévben a református és a katolikus egyházak ismert személyiségei képviseltetik magukat.

– Ez a képzés nóvumnak számít. Nem vetettek szemet rá más egyetemek?

– Egyelőre erről nincs tudomásunk, de a képzés sikerét az is jól tükrözi, hogy a református egyház arra kért fel bennünket: oktassuk a vezetőiket. Így szeptembertől Mezőörsön kihelyezett képzést tartunk egy éven keresztül, kéthetenkénti találkozásokkal egybekötve. Reményeink szerint a Kaposvári Egyetemen is indul majd egy csoport.

– Szakfelelősként nem érzett rizikót, amikor meghirdették e képzést?

– Amikor szembesültem vele, hogy a jelentkezők nagy része tapasztalt vezető, kicsit megijedtem. Felmerült bennem: milyen újdonságról beszélhetnék én olyanok számára, akik a gyakorlatból érkeztek, rengeteg szakmai tapasztalattal. Kérdésfelvetésem nem volt alaptalan, hiszen az első gyakorlati órán annyi szituációs feladatot oldottak meg tökéletesen, mint amennyit a nappalis hallgatóink egy hónap alatt. A feladatmegoldáson túl azonban igazi mély beszélgetések alakultak ki, ami túlmutatott egy egyszerű tudásátadáson. Az idősebb vezetőknek lehetőséget biztosítottam ugyanis arra, hogy megoszthassák tapasztalataikat arról, miként képesek napjainkban keresztény vezetők maradni, a fiatalabbak pedig ezzel kapcsolatban megfogalmazhatták kérdéseiket. A játékos feladatok, valamint a kötetlen beszélgetések által olyan konstruktív légkör alakult ki, ahol az oktatás-tanulás folyamatában mindenki egyenrangú volt. Nagy élmény ilyen nagyszerű emberekkel együtt dolgozni, ahol nemcsak tanítok, hanem tanulok is.

– Szóval: sikertörténetről beszélhetünk?

– Kezdeményezésünk eddig beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Képzésünk hiánypótló, bibliai értékekre épít. Világunkban minden olyan ismeretátadás, amely a humán erőforrás megismerését, az azzal való gazdálkodás szerepét erősíti, az szükséges és valós igényekre épül. Ha mindezt a bibliai értékekre alapozzuk, az már önmagában is sikertörténet. Az évközi megkeresések, visszajelzések pedig pozitívak mind az egyházak mind a hallgatók irányából.

Veszélyben a keresztény kultúra

Varga László kaposvári megyéspüspök szerint is veszélyben van a keresztény európai kultúra, ezért szükséges a keresztény értékrendű közösségek szervezése, s az egyháznak több képzett vezetőre van szüksége. Pongrácz Máté kaposvári evangélikus lelkész szerint a teológiáról kikerülő lelkészek nincsenek felkészítve a vezetésre. Ha több ismeretük lenne a vezetéselméletről, a konfliktushelyzeteket is hatékonyabban kezelhetnék. Bellai Zoltán kaposvári református lelkész, püspöki megbízott szerint az erkölcsösség hiányzik a körülöttünk lévő pénzvilágban. Ha a gazdaság szereplői keresztény értékrend szerint élnék és szerveznék életüket, másként történnének a dolgok…

Őrizni a világot

Megkerülhetetlen az ökológiai vonzata is ennek a képzésnek. Az Úristen az első emberpárra azt hagyta, hogy művelje és őrizze a világot. Sajnos a történelem bebizonyította: eltávolodtunk az édenkerti utasítástól, ezért nem hagyható tovább, hogy önmaga vesztébe rohanjon a világ.

Lőrincz Sándor

Fotó: Kovács Tibor

Forrás: Somogyi Hírlap 2019.01.24.