Latin-Amerikában 425 millió (2015) katolikus él. Míg az 1960-as években a kontinens lakosságának 90 százaléka vallotta magát az Egyházhoz tartozónak, az utóbbi 50 évben ez az arány folyamatosan csökkent, mára 70 százalék alá esett vissza. Ezzel szemben egyre látványosabb a protestáns evangelikál közösség megerősödése, mely e földrészen markáns karizmatikus arculatot öltött. Panamában a lakosság 15 százalékát tudták megszólítani.

További írások olvashatóak KITEKINTŐ című rovatunkban a linkre kattintva:  KITEKINTŐ

La Croix 2019. 01. 25. Marie Malzac

Fordította: Hantos-Varga Márta

A Pew Research Center felmérése szerint, ahogy ezt a mellékelt táblázatban ellenőrizhetjük, Latin-Amerikában a protestáns templomba járók túlnyomó többsége (70–90 százaléka) számára nem idegen a nyelveken való imádság, a kézrátétellel történő közbenjárás gyógyulásért, illetve az un. ismeret szava adománya. Az evangelikál vezetők közül néhányan az Ifjúsági Világtalálkozóra érkező Ferenc pápa jelenlétét pozitív eseménynek könyvelik el.

Jorge Panamaváros tengerparti sétányán hajt végig. Taxija volánja mögött ül. Ötvenéves. A pápa érkezése nem hatja meg különösebben. Már harminc éve egy evangelikál közösségbe jár. A katolikus egyházzal szemben távolságot tartó keresztények egy része nem vár sokat a látogatástól. Ahogy Jorge, ők is felemlegetik az erkölcs egyes területein megkötött túl gyakori „kompromisszumot”, a liturgikus ünneplést pedig túl „statikusnak” tartják. Bár Panamában messze vagyunk a Brazíliában mért adatoktól — ahol a lakosság 30 százaléka ennek az irányzatnak tagja, vagy a Hondurasra és Nicaraguára jellemző 40 százalékos aránytól — mégis, a szegény városnegyedekben, annak ellenére, hogy a szociális kérdés megoldásában a katolikusok is nagyon elkötelezettek, egyre jobban teret nyernek. Ez egy tendencia. Egyes elemzők az argentínai születésű Ferenc pápa visszatérő latin-amerikai útjai [Brazília, Equador, Bolívia, Paraguay, Kuba, Mexikó, Kolumbia, Chile, Peru] mögött az evangelikál előretörés megállításának szándékát fedezik fel.

El Chorrillo szegények lakta negyedében, amely nem messze fekszik a főváros centrumától, a katolikus „Fatimai Szűzanya” plébánia térségében nem kevesebb, mint hat evangelikál templomot találunk, jóllehet az egyházközség több szociális intézményt és kezdeményezést, köztük egy árvaházat működtet. Viszont e protestáns felekezet tagjai „offenzív” technikát alkalmaznak: házról házra járva beszélnek Krisztusról. A letartóztatottak és bebörtönzöttek között is gyümölcsöző terepre találtak. Egyszerű és személyre szóló üzeneteket fogalmaznak meg.

„Ott, ahol az emberek szükségben élnek, ott, ahol marginalizálva vannak, az evangelikál csoportok olyan hitet kínálnak, mely egy túláradó, katartikus tapasztalatot adó Istenről szól.” – állítja Jonathan Vasquez atya az AFP hírügynökségnek. A Csatorna országában e közösségek támaszkodhatnak a túlnyomórészt protestáns Egyesült Államok történelmi kisugárzására is.

Néhány panamai protestáns elöljáró üdvözölte a pápalátogatást. Hugo Enrique Farmania neves újságíró, valamint befolyásos evangelikál vezető, saját fiataljaiknak küldött üzenetében, mindenkit arra buzdított, hogy szeretettel fogadják zarándokként érkező kortársaikat. „Nem vagyunk az igazság [kizárólagos] tulajdonosai!” – hangsúlyozta. Leovaldo Zurita a panamai evangelikál szövetség elnöke szerint a pápa jelenléte „alkalom” arra, hogy a fiatalokat visszavezesse a „keresztény értékek” ösvényére. Az Ifjúsági Világtalálkozó előkészítése során egyébiránt több találkozót is szerveztek a baptista és metodista egyházak felelőseivel, viszont a pünkösdistákkal való kapcsolat kevésbé könnyű. Más vallások képviselői szintén érdeklődést mutattak a katolikus ifjúság e világméretű összejövetele iránt, sőt, a muzulmánok és zsidók a zarándokok befogadására is késznek mutatkoztak.