Varga László megyéspüspök mutatott be szentmisét Karácsony ünnepén, december 25-én reggel, a Nagyboldogasszony Székesegyházban. A főpásztor prédikációjában Isten országáról beszélt:

„Nagy örömöt hirdetek nektek, elérkezett az Isten országa! Megtestesült Isten szeretet-uralma. Az Ő országa nem földrajzi terület, hanem egy személyben, az Úr Jézus Krisztusban jelent meg közöttünk.

Isten országa igazság, béke és öröm a Szentlélekben. Nagy örömöt hirdetek nektek, mert megtestesült az isteni igazság, az isteni béke és Isten öröme a mi Urunk, Jézus Krisztusban.

Soha, senki, egyetlen egy bölcs, vagy vallásalapító sem merte kimondani sajt magáról, hogy én vagyok az Igazság. Ezt egyedül a mi Urunk, Jézus Krisztus jelentette ki önmagáról. Ez azt jelenti, hogy minden véleményt, elgondolást, ideológiát ehhez az igazsághoz kell szabni, minden véleményt ezzel az igazsággal kell ütköztetni. Ennek az igazságnak a fényében lesz igaz, vagy hamis bármilyen ideológia, elgondolás, vagy izmus itt a Földön. Megtestesült az Igazság, s mi ennek vagyunk a tanúi.

 

Van mihez viszonyítanunk, van kihez mérnünk az életünket és van kit keresnünk. Életünk utolsó pillanatáig keressük, hogy mi az igazság. Ez azt is jelenti, hogy nem tudunk függetlenedni Jézus Krisztustól akkor sem, ha tagadjuk, ha otthagyjuk, vagy ha megvalljuk. Jézus Krisztusban elérkezett Isten országának az igazsága, s megtestesült az isteni béke.

»Az én békémet adom nektek – mondja Jézus a tanítványainak. Nem úgy adom, ahogy a világ adja.« A világ békéje nem más, mint kompromisszumok, tárgyalások és fegyverszünet. Nem tudunk másképp békét teremteni, miközben folyamatosan fegyverkezünk, s le akarjuk győzni a másikat. Jézus Krisztusban megtestesül az isteni béke azáltal, hogy Ő emberé lett. A végtelen, hatalmas Isten kiüresítette önmagát, lemondott isteni méltóságáról, Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amelyhez, mint zsákmányhoz ragaszkodjék, áldozattá tette magát a szeretetben. Isten békéje azáltal születik meg, hogy önmagát adja szeretet-áldozatkén a világnak és a világért.

 

Isten maga a Szeretet. Jézus Krisztusban a legteljesebben testesült meg az, ami mindegyikünket boldoggá, örömtől túláradóvá teszi: a szeretve vagyok és szeretni tudok ajándéka. Jézus Krisztus az Isten Öröme. Ahol állandóan jelen van ez a szeretet, ott állandóan jelen van az öröm. Erre az örömre hívott meg minket az Úr Jézus. A szeretve vagyok és a szeretni tudok örömére.

Jézus példát adott számunkra. Isten országa megtestesült egy emberben, a názáreti Jézus Krisztusban. A betlehemi Gyermek megtérésre, bűnbánatra és hitre szólít minket.” – fogalmazott a megyéspüspök.  

A szentmisén Varga Péter, a kaposvári Nagyboldogasszony Székesegyház plébánosa koncelebrált, aki háláját kifejezve köszönte meg a hívek áldozatos szolgálatát, melyet az ünnepek előtti készületben nyújtottak.

Fotó: Kling Márk