Elzász „fővárosában”, Strasbourg szívében, a katedrális lábainál rendezik meg évről évre Európa egyik legrégebbi karácsonyi vásárát, mely mindenfelől tömegeket vonz. 2018. december 11-én egy merénylő támadása ez ideig 5 ember halálát okozta, s mintegy tucatnyi sebesült került kórházba. Két nappal később Mgr. Luc Ravel, Strasbourg püspöke 1600 személy – az önkormányzat felelősei, képviselők, keresztény felekezetek és más vallások vezetői és hívei – előtt a székesegyházban rendezett imaalkalmon mondott homíliát. Ennek egy részletét közöljük. A beszéd utalt a támadással majdnem egybeeső eseményre: a város közelében lévő zsidó temető sírjaira horogkereszteket és más feliratokat festettek.

További írások olvashatóak KITEKINTŐ című rovatunkban a linkre kattintva:  KITEKINTŐ

Mgr. Ravel: Különbségeink szétválasztanak, de jóakaratunk egyesít bennünket.

[részlet]

Sokan megkérdeztek e felfoghatatlan megrázkódtatás, a Karácsony szelídsége és egy erőszakos merénylet ellentmondása kapcsán. Mit lehet erre válaszolni?

Nem szabad, hogy e rettenetes ütés elkedvetlenítsen bennünket a jó és a szép szakadatlan keresésétől.

Először is azért, mert e csapás nem új keletű. Gondtalanságunk felejtette el velünk, hogy a születés ártatlansága és a rossz ösztönök vadsága kapcsolatban állnak egymással. A Bibliában annak a Nagy Heródesnek kegyetlenségéről olvashatunk, aki Betlehem környékén meggyilkoltatta az összes fiúgyermeket. E mészárlást nevezzük az Aprószentek [az eredetiben: az Ártatlanok] leölésének.  Világunkban, ahol egyszerű és tiszta örömökre vágyunk, az élet nincs messze a haláltól. Nincs olyan jó, melyet ne szorongatna a rossz. Nincs semmi, amelyet ne járna át kockázat. Nézzünk szembe ezzel az időtlen igazsággal, nehogy a baj meglepjen bennünket.

Másodszor jegyezzük meg, hogy ez a szörnyű ütés nem igazolja a rosszat. A Szentírás e téren is tanít bennünket: József és Mária Egyiptomba menekülnek a kisgyermekkel. Másképpen fogalmazva: a jó megszökik a megsemmisítő rossz elől, később, annak eltűnése után azonban hazatér, mert, s itt ismét a Biblia szóhasználatát kölcsönzöm, a gonoszok és ideológiáik a végén elenyésznek.  Jelenlegi feladatunk, hogy őrizzük a szépség és a jóság apró magvait, melyek már csodálatra méltó módon, szerényen, egyszerűen itt vannak közöttünk. […] A rossznak nincs igazsága. Karácsony üzenete nem cáfolatot, hanem kedd drámai éjszakáján megerősítést kapott. A jó és a rossz jelen vannak, de végül a jóé lesz az utolsó szó.

A jó győzedelmeskedni fog, ha nem hagyjuk, hogy régi démonaink csapdába ejtsenek bennünket. Ne dőljünk be a 21. század elején is jelenlévő régi démonok taktikájának!

Felidézem a nemrég [2018.12.10.] Herrlisheimben történt antiszemita tettet, melyet náci „hit” nevében követtek el. Sírokat elcsúfítani, azért, hogy kigúnyolják az élőket és holtakat, íme, egy régi démon!

Felidézem a politika révén megjelenő intrumentalizáció veszélyét, mely e merényletet újból arra használja majd, hogy megmérgezze a migráció igazi, valódi kérdését. Íme, egy másik régi démon!

Felidézem mindazok túlzó leegyszerűsítését, akik a vallásokra úgy tekintenek, mint elkerülhetetlen viszályforrásokra. Nem fogják elmulasztani, hogy felhívják a figyelmet a gyilkos profiljára [személyére]. Íme, egy újabb régi démon!

Felidézem a hazánkban megjelenő társadalmi harag manipulálását. A terrorizmus ma olyan országot sújt, mely erejét vesztette a szociális csatákban. E magatartás felébresztheti a megosztottság szellemét. Íme, egy újabb régi démon!

E régi démonokkal szemben emberi erőink nem elégségesek. Isten segítségére van szükségünk. E régi démonokat az ima és az egység által lehet elűzni. 

Az ima. Mindenki a maga vallási tradíciója szerint imádkozzék szüntelenül. A béke és a biztonság folytonos éberséget követelnek.

Az egység. Szőjük és erősítsük a személyközi és a közösségek között született kapcsolatokat. Különbségeink szétválasztanak, de jóakaratunk egyesít bennünket. […]

hvm

Forrás: a strasbourgi egyházmegye honlapja: https://www.alsace.catholique.fr/actualites/353774-1600-personnes-a-veillee-de-priere/