November 24-én, szombaton a Kaposvári Egyházmegyében szolgáló kórusok találkoztak a Nagyboldogasszony Székesegyházban. A Kaposvári Egyházzenei Napra – melyet immáron tizenhatodik alkalommal rendeztek meg – Kaposvár és környékén kívül Siófokról, Nagykanizsáról, Kőröshegyről és Andocsról is érkeztek résztvevők, akiket Szili Zoltán, a Kaposvári Egyházmegye zenei igazgatója köszöntött.

A kórusok a délelőtt folyamán közös énekpróbán vettek részt, majd az ünnepi szentmisén nyújtottak zenei szolgálatot, melyet Varga László megyéspüspök celebrált. A főpásztor prédikációjában kifejtette:

„Hálásan köszönöm Istennek és nektek, hogy szolgáltok. Nagyon sokan közületek éveken keresztül minden elismerés és köszönet nélkül szolgáljátok az egyházat. A Jóisten áldjon meg ezért benneteket! Köszönöm a szolgálatotokat és köszönöm, hogy éltek a hivatásotokkal. Köszönöm, hogy ajándékozzátok magatokat és mindazt, amit Istentől kaptatok az egyházunk, Isten dicsőségére.

 

A legnagyobbat kívánom: azt, hogy Ő tegyen szentté benneteket. Ez a keresztény ember karrierje. Az életpályamodellünkbe – az életszentségbe – beletartozik a vértanúság is. Ma 117 vietnámi vértanúra emlékezik az egyház, akik az életüket adták a hitükért, az egyházért és Jézus Krisztusért. A múlt században avatta őket szentté Szent II. János Pál Pápa.

 

Az életüket teljesen odaadták Krisztusnak, mind a mai napig világító jelek. Nemcsak a vietnámi kereszténység magvetői voltak, amely aztán szárba szökkent és olyan élő, virágzó egyházat hozott létre, amelyet diktatúrák sem tudtak megszüntetni, hanem mindenkinek segít, akik látják az Ő példájuk láttán úgy döntenek, hogy teljesen odaadják magukat az Úr Jézus Krisztusnak és hűségesek maradnak ehhez a döntésükhöz akkor is, ha ez az életükbe kerül, ha az a vértanúságot kéri tőlük.

 

Ha Isten velünk, ki ellenünk? Aki nem kímélte a saját fiát, hanem mindnyájunkért áldozatul adta, hogyan ne ajándékozna nekünk Vele együtt mindent? Aranyhegy tetején üldögélő koldusok azok a keresztények, akiknek a szíve nincs tele hálával. Minden a tiétek, mert Krisztus a tiétek. Krisztusban Isten mindent átadott és odaadott nekünk. Mi pedig állandóan kérünk ezt-azt, mindent, amiről azt gondoljuk, hogy az a legfontosabb ebben a világban. Ha felfognánk, hogy mindent megkaptunk már, s hogy Krisztusban minden a miénk, akkor tele lenne hálával a szívünk. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell teljesítenünk Jézus szavát, hogy kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, de egészen más úgy kérnem, hogy tudom, minden az enyém, s azokat a dolgokat kérem, amelyekre szükségem van ahhoz, hogy szent legyek. Azokat kérem Istentől, amire szükségünk van ahhoz, hogy másokat is segítsek az életszentség útján. Minden a tiétek! Akik ezt megértik értelmükkel és szívükkel, azok tele lesznek hálával és megszűnik a félelem.” – fogalmazott a főpásztor.

 

A szentmise végén a résztvevők oklevelet, illetve emléklapot vehettek át, majd a délután folyamán került sor az ének- és zenekarok egyéni bemutatkozására, melyet Horváth István, a Harmat Artúr Központi Kántorképző igazgatójának vezetésével a kórusvezetők közösen értékeltek. 

Fotó: Kling Márk