2018. november 3-án hitoktatói továbbképzést tartottak a Kaposvári Püspökségen. A program közös szentmisével kezdődött, melyet Varga László megyéspüspök mutatott be.

„Sokkal több van ránk bízva, mint egy tan, nevezetesen a hittan átadása. A gyerekek, a szüleik és a ránk bízott templomba járók is mind-mind Istent keresik. A ránk bízottak közül mindegyikőjük Isten képmása, az Ő szeretett gyermeke, s ugyan az a Szentlélek működik bennük.

A Szentlélek arra ösztönzi az embert, hogy keresse Istent, a Szeretetet, az Igazságot. A küldetésünk, hogy Krisztust adjuk a ránk bízottaknak. Krisztust adni nem elég csak tananyaggal. Hozzá kell tenni életünket, saját magunkat. Krisztus után vágyakoznak a ránk bízott hittanosok, templomba járók. Küldetésünk, hogy megmutassuk Krisztust ennek a világnak.

 

Nem bűntudatot akarok ébreszteni bennetek, hanem vágyat azután, hogy ez megtörténjen ott, ahol éltek.

Ugyan az a Szentlélek működik bennetek, mint a diákokban, ránk bízottakban. A Szentlélek azon munkálkodik, hogy kiformálja bennünk Krisztus lelkületét. Hitoktatóként és papként is meg kell hoznunk a döntést, amelyet Szent Pál így fogalmazott meg a Filippieknek: »Számomra az élet Krisztus!« Meghoztátok-e már ezt a döntést? Igent mondtatok-e az élet teljességére? Arra, aki kijelentette magáról, hogy »Én vagyok az út, az igazság és az élet.«?

 

Ez az igen nagyon fontos ahhoz, hogy jól tanítsátok a hittant. Ahhoz, hogy átadhassuk Krisztust, ahhoz tanítvánnyá kell válnunk. Olyanokká, akiknek az életük középpontjában Krisztus áll. A Krisztusi lelkület egyik fontos része az, amelyet az evangéliumban hallottunk. Pál a Filippieknek felsorolja a levele elején, hogy mik azok a jellemzők, amelyek a krisztusi lelkületet mutatják meg a világnak: az önkiüresítés, a szolgálat, önmagunk megalázása és az engedelmesség.

Aki úgy dönt, hogy Krisztus-követése miatt fogadja el a megaláztatást, abban Krisztus lelkülete kezd kibontakozni. Ennek jutalma, hogy Isten megdicsőül bennünk. Ha hűségesek maradunk Krisztus lelkületéhez, akkor megdicsőül a halálunkban is. Igaz lesz ránk, amit Szent Páltól hallottunk: »Számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség. Akár élek, akár halok, Krisztust adom, s Krisztus fog megdicsőülni bennem.« – fogalmazott a főpásztor.

 

A szentmise után az egyházmegyében szolgáló hitoktatók a Püspökségen gyűltek össze, ahol a Magyar Katolikus Püspökkari Konferencia által kiírt fotó- és rajzpályázat díjkiosztójára került sor. A díjazottak hitoktatóinak Varga László megyéspüspök adta át a jutalmakat, melyeket a hitoktatók a saját településükön, a plébános közreműködésével a következő vasárnapi szentmisén juttatnak el az elismerésben részesült fiataloknak.

 

A díjak átadása után a megyéspüspök háláját kifejezve buzdította a jelenlévőket, hogy az egyházmegyei zsinat kapcsán beszélgessenek, osszák meg egymással a hitoktatással kapcsolatos ötleteiket, tegyenek javaslatokat azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy miként lehet hitelesen és hatékonyan továbbadni hitünket, kereszténnyé nevelni a ránk bízottakat.  

A továbbképzés meghívott előadója Vízvárdy Rita szociális testvér volt, aki „Evezz a mélyre!” címmel tartott előadásában beszélt a katekéta identitásról, illetve különféle módszertani ötleteket osztott meg a hallgatósággal.