2018. október 28-án, a vasárnapi ünnepi szentmisében mondott köszönetet Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános a 25 éves Marcaliban eltöltött papi szolgálatáért.

Erre a jeles alkalomra Gelencsér Róbert világi elnök és az Egyházközség Képviselő Testülete nemcsak a híveket invitálta, hanem a város, valamint az intézmények vezetőit, továbbá a politikai élet szereplőit is. A meghívottak jelen voltak a hálaadó szentmisén.

A reggel 9 órakor kezdődő istentiszteleten, a szentmiseáldozat bemutatása mellett a hálaadásé volt a főszerep. Iván atya nemcsak a Jóistennek, hanem mindenkinek megköszönte a közreműködését, akik az elmúlt két és fél évtized során segítették sokrétű lelkipásztori munkáját, akár a kórházpasztoráció, a hitoktatás vagy a közösségi élet területén. A plébános egyben bocsánatot is kért mindazoktól, akiket esetleg emberi gyarlóságból megbántott ezen időszak alatt. Ünnepi beszédében felidézte a Marcali Egyházközség életének legfontosabb történéseit és elért eredményeit.

 

A Te Deum elhangzása után az Egyházközség részéről Gelencsér Róbert világi elnök méltatta és köszönte meg Iván atya sokrétű munkáját, majd Király Jenő templomatyával együtt adták át a testület és a hívek ajándékait. Ezután dr. Sütő László, Marcali Város polgármestere, Móring József Attila országgyűlési képviselő, Huszti Gábor, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke, valamint dr. Suchmann Tamás is köszöntötte a plébánost.

A szentmise után állófogadás várta a híveket és a meghívott vendégeket az X-házban, ahol Bereczk Balázs alpolgármester mondott pohárköszöntőt. A jelenlévőket ezután szendvicsekkel, különféle süteményekkel, valamint frissítőkkel kínálták meg, miközben többen is gratuláltak Iván atyának és Isten áldását kérték további munkájára!

Írta és fotók: Kiss Kálmán