Október 8-án hétfőn Kaposváron ülésezett a székesegyházi kerület papsága. Az őszi koronák püspöki szentmisével kezdődtek meg a Kaposvári Egyházmegyében, a hónap folyamán sor kerül a nagykanizsai, segesdi, somogyvári és andocsi kerületek papi koronáira is.

Az esperesi kerületek őszi tanácskozásainak fő témája a meghirdetett egyházmegyei zsinat és a zsinati munka menete.