2018-ban  immár  a  tízedik  alkalommal  kerül  sor  a  Teremtés  Hetének  megünneplésére  Magyarországon.  A Teremtés  Hetére  készülő  ökumenikus Teremtésvédelmi  Munkacsoport  ezúttal  a  következő  bibliai  igehelyet  választotta az  ünnep  témájául:  „…  mert  ahol  ketten  vagy  hárman  összegyűlnek  az  én  nevemben,  ott  vagyok  közöttük…”  (Mt 18,20).  Krisztus  tanítványainak  feladata  ugyanis  a  tanúságtétel  az  élő  Úrról  –  minden  korban  és  minden  helyzetben.

Ez  a  tanúság  azonban  csak  őbenne  magában  lehet  hatékony:  őt  magát  kell  tanúsítanunk  (nem  saját  gondolatainkat róla). Tovább menve: ő maga akar tanúskodni – bennünk, köztünk és általunk – önmagáról és a Lélek által az Atyáról.Balatonkilitin  a  katolikus  plébániatemplom,  Ságváron  és  Nyimben  pedig  a  református  templomok  adtak  otthont  a közös alkalmakhoz, melyek így ökumenikus együttlétekké formálódtak a teremtés ünnepének hetében.

Forrás: Szent Kilit Plébánia

https://www.szentkilit.hu/kozelmult.html