Április 19-én elindult az Élet a Lélekben szeminárium a nagykanizsai Szent József templomban, melyen mintegy száz jelentkező vett részt. Az összesen 8+3 alkalmas szemináriumon nyolc alkalom a témák elmélyítésére szolgált, illetve a külön alkalmakon sor került az életgyónásra, a Lélekáradásért való imára és a küldetési szentmisére. A szeminárium záró alkalmára, a küldetési szentmisére – melyet Varga László megyéspüspök celebrált – június 21-én este került sor. 

A megyéspüspök prédikációjában a Miatyánk imádsága alapján beszélt Istentől kapott küldetésünkről. 

“A prófétaság Lelke ott működik már a keresztség óta valamennyiünk szívében. Küldetésünk van! Jó lenne, ha ez a szeminárium és a küldetési szentmise megerősítene benneteket a prófétai küldetésben. Mi az, amiről tanúságot kell tennünk?

A Szentlélek által Isten, a mi Atyánk képessé tesz minket arra, hogy minden embert testvérként szeressünk. Ha egyetlen Atyánk van, a mennyei, akkor mi mindannyian az Ő szeretett fiai és leányai vagyunk. Minden ember testvérünk, függetlenül attól, hogy vallásos, nem vallásos, hisz, vagy nem hisz, ugyan annak az Atyának a gyermeke. Minden embertestvérünk ugyanannak az Istennek a képmása. Ez adja a méltóságát minden embernek.

Ebben a világban prófétai jel, ha tiszteljük a személy méltóságát, amely abból fakad, hogy ugyanannak az Atyának vagyunk a fiai és leányai. Már az is prófétai jel, ha nem versenytársnak, hanem testvérnek tekintjük egymást.

Küldetésünk van arra is, hogy hirdessük Isten országát, annak örömhírét. Ezt kérjük a Miatyánkban: »Jöjjön el a te országod, és szenteltessék meg a te neved!« Isten országa nem földrajzi terület, hanem egy személyben jelent meg, akit úgy hívnak, hogy Jézus Krisztus. Isten szereteturalma benned a legteljesebb, legtökéletesebb.

Küldetésetek van arra, hogy megszenteljétek Isten nevét, az életszentségetek által. Isten akarata az, hogy szentek legyetek! Igent mondtatok már Isten akaratára?

A szentek nagyon könnyen felismerhetőek. Túlárad bennük Isten szeretete. Ha találkoztok valakivel, akiben túlárad a Szeretet, akkor azt élitek meg, hogy ebben a találkozásban jobb emberek lettetek.

Tanúságot kell tennünk a mindennapi kenyérről, az Eucharisztiáról. Arról, hogy Isten az örök élet kenyerével táplál bennünket. Nem csak a földi életünkről, hanem az örök életünkről is gondoskodik a mindennapi eucharisztikus kenyér által. Ezt az ajándékot felkínálta nekünk, mi pedig felkínáljuk a világnak, tanúságot téve arról, hogy ez az ajándék itt van köztünk.

Tanúságot kell tennünk arról, hogy Isten irgalmas szeretete túláradt, elvette a bűneinket. Meg kell bánnunk bűneinket és átadni az Atyának, majd megbocsátani. Tanúságot kell tennünk arról, hogy van megbocsájtás és ellenségszeretet. Erről Jézus tanúságot tett a szavaival, életével, halálával és feltámadásával. Mi ennek a szeretetnek vagyunk a tanúi. A szeretet legnagyobb távlata az ellenségszeretet. Krisztus a kereszten jobban szerette az ellenségeit saját magánál. Meghalt azokért, akik megölték.

Isten a mi döntésünkre bízza, hogy be tudjuk-e fogadni az irgalmát, vagy sem. Ha nem bocsátunk meg, ha nem engesztelődünk ki, akkor képtelenek vagyunk befogadni irgalmát. Isten a kereszten minden bűnt eltörölt, de csak akkor tudod befogadni ezt az irgalmat, ha elengeded a többiek adósságát. A megbocsátás elsősorban a szeretetadósságok rendezése. Nem érzés, hanem döntés, hogy el fogok engedni minden adósságot, amit ellenem felhalmozott a másik.

Tanúságot kell tenni a szellemi harcról! »Ne végy minket a kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól!« Mi a győztes csapatban játszunk! Jézus legyőzte a világ fejedelmét halálával és feltámadásával, de a helyi csatákat nekünk kell megvívni a saját életünk küzdelmeiben. A gonosz támadásaival szemben komolyan kell vennünk a szellemi harcot, amelynek lényege, hogy elsősorban Istent keressük, és tőle akarunk függni. Jézus Krisztus nevében hatalmunk van arra, hogy legyőzzünk, elutasítsunk minden támadást!

Azért imádkozom, hogy minden, amit kaptatok a szeminárium alatt, az mind szárba szökkenjen, gazdag termést hozzon, s teljesíteni tudjátok valamennyien a küldetéseteket!”