Varga László megyéspüspök celebrált szentmisét a kaposvári Székesegyházban június 15-én, pénteken délután. A Kaposvári Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium év végi hálaadó szentmiséjén a főpásztor hálát adott az elmúlt tanévért.

„Hálát adok Istennek mindazért, amit már megtanultatok, ami a tiétek. Hálát adok azért is, hogy sokan fognak ma a bizonyítvány mellé oklevelet, dicséretet, elismerést kapni.

Az a reményem, hogy sok olyan diák lesz ebben az iskolában, akik tanulmányaik mellett kitűnnek a szeretetben, a jóságban. Olyanok, akiknek szívéből túlárad az öröm. A leghitelesebb ismertetőjele a keresztényeknek, hogy tele vannak örömmel, mert szereti az Isten, szereti az Istent, és mert szereti a többieket. Akiben túlárad az öröm, annak nem kell igazolnia magát, hogy keresztény, mert látszik rajta. Ez a reményem, hogy sok-sok ilyen diákunk lesz.

Tele vagyok hálával az iskola tanáraiért. Hálás vagyok minden áldozatukért, amiket ebben a tanévben értetek és ezért az iskoláért hoztak. Tele vagyok hálával azokért a tanárokért, akiken látszik, hogy mennyire emberségesek, mekkora szeretettel vannak egymás és a diákok felé. Hálás vagyok azokért a tanárokért, akik gyakorolják hitüket, ugyanis kereszténnyé nevelni csak példával lehet. Látszik az életükön, hogy nincs jobb dolog, mint kereszténynek lenni.

Hálás vagyok minden családért, minden szülőért, aki bízott a tanárokban, az iskolában, és úgy döntött, hogy ide íratja be gyermekét. Hálás vagyok azokért a családokért, akik keresztény módon élnek. Példát adnak a gyerekeiknek hitükről, Isten iránti szeretetükről. Hálás vagyok azokért a családokért, akiknek bár megtört az élete, netán elváltak, vagy megsebződött a kapcsolatuk, de hűségesek a szeretetben egymás és a gyermekeik iránt. Az a reményem, hogy ezek a családok gyógyulnak. Minden sebzett szeretetkapcsolat gyógyulásra vár. Az a reményem, hogy az egyházban találnak gyógyulást. Közöttünk és nálunk. Az a reményem, hogy egyre több olyan szülő lesz, akik életük példájával akarják gyermekeiket kereszténnyé nevelni.

Tele vagyok hálával minden tanárért, dolgozóért, aki ebben az iskolában dolgozik, és tele vagyok reménnyel a diákok felé, a tanárok felé és a szülők felé. Tudom, hogy a reményem valóság. Én is jól érzem magam veletek, köztetek. Jó ebbe az iskolába járni, püspökként is. Köszönöm, hogy vagytok!”