Varga László megyéspüspök celebrált szentmisét Páduai Szent Antal emléknapján a homokkomáromi Kisboldogasszony templomban, ahol minden hónap 13-án – a kegyhely engesztelő napján – zarándokok százai gyűlnek össze.

A krónikák szerint Homokkomárom 1702-től vált ismert zarándokhellyé, amikor is egy fakápolna alapjainak ásásakor, egy hársfa gyökerei között bukkantak rá a főoltáron ma is látható Mária-képre. Az üvegre festett kegykép Dürer „Körtés Madonna” című képének (1512) másolata. Feltehetően a törökök elől rejtették el 1526 körül, s mintegy 170 évig pihent a földben. A képet már nem sokkal oltárra kerülése után kegyképként tisztelték.

 

A második világháború után a hagyomány felmorzsolódni látszott, ám a zarándoklatok 1988. április 13-án újraindultak, és azóta is több százan keresik fel hónapról hónapra a homokkomáromi templomot.

A megyéspüspök prédikációjában Páduai Szent Antal lelkiségéről beszélt.
„Nagyon sokan kérik Páduai Szent Antal közbenjárását, és rengetegen tapasztalják meg, hogy hatékony segítséggel fordul hozzánk. Sokan kérjük az Ő segítségét, de vajon meghallgatjuk-e Antalt, hogy Ő mit kér tőlünk? Talán mondhatom azt, amit Szent Pál ír: »Legyetek követőim, mint ahogy én Krisztus követője vagyok!«

 

Ha kérjük a közbenjárását, ha kérjük az Ő segítségét, akkor oda kell figyelnünk arra, hogy milyen példát adott nekünk Antal. Nem elég imádkozni hozzá, kérni a segítségét. követnünk kell a példáját! Minden megkeresztelt katolikus kereszténynek a mennyei Atya által kijelölt hivatása az életszentség. Aki nem akar szent lenni közülünk, az nem akar teljes életet élni, csak éldegélni akar Isten segítségével. A mi, Istentől kijelölt hivatásunk az életszentség. Mi az, amivel ezen az úton Páduai Szent Antal példát adott?

Az első, amit az életéből láthatunk, az a szenvedélyes Istenszeretet. 15 éves kora óta elhatározta, hogy odaszenteli az életét Istennek. Ez a szenvedélyes Istenszeretet minden életállapotban lévő katolikus keresztény számára főparancs. »Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből!«

Így akarjuk szeretni az Istent, vagy csak szeretgetjük időnként, amikor épp kedvünk tartja? A főparancs teljességet kér tőlünk. Azért, mert aki kéri, az teljesen odaadta magát nekünk szeretetből. Teljes lényével, szenvedélyesen szeret bennünket fiait és leányait. Ez a szenvedélyes Istenszeretet az, amire Szent Antal példát adott, és amire minden katolikusnak lehetősége van. Nem az életállapotunktól függ, hanem attól, hogy vágyakozunk-e arra, hogy Istent teljes lényünkkel, egész szívünkkel, minden erőnkkel, mindenekfölött szeressük. Erre mindenki, minden körülmények között képes.

A másik, amit példaként elénk élt Szent Antal, az az evangéliumnak, a Szentírásnak a szeretete és ismerete. Krisztus követése nélkül nincs kereszténység, csak papírjaink vannak róla. Ha nem követjük Krisztust, akkor igazából csak vallást gyakorlunk, de nem látszik az életünkön az evangélium. A keresztény ember életét kell, hogy átragyogja Krisztus szeretete, ismerete és követése. Mindenki képes Krisztust követni ott, ahol él akkor, ha vágyakozik rá, ha megismeri Jézust az evangéliumokban, ha megismeri az Ő tanítását és tettekre is akarja váltani azt. Ha igazán vágyakoztok rá, akkor senki nem akadályozhat meg benneteket!

Antal nem csak szenvedélyesen szerette Istent és ismerte az Ő tanítását, hanem engedte életét a Szentlélek által vezetni. A Szentlélek teljesen ott van bennetek! Rajtatok múlik, hogy felismeritek-e a jelenlétét, hogy hisztek-e a jelenlétében és figyeltek-e az Ő szavára.

Ha vágyakoztok rá, – ha teljes szívvel, lélekkel, minden erőtökkel szeretni akarjátok a Jóistent, – akkor ez menni fog, mert ezt akarja a Szentlélek, az Úr Jézus, aki mindenben segíteni fog. A megdicsőült egyház mellénk áll, élén a Szűzanyával, a szentek és vértanúk seregével.

Ma, amikor tiszteljük Páduai Szent Antalt, kérjük az Ő közbenjárását, és megtapasztaljuk az Ő segítéségét! Kérjétek Tőle: segíts nekem abban, hogy szent lehessek! Segíts abban, hogy az egész életemet odaadhassam Krisztusnak, a mennyei Atyának! Segíts abban, hogy a Szentlélek tüze az én szívemet és gondolataimat is átjárja, vezesse! Antal hathatós segítőtök lesz ezen az úton, csak vágyakozzatok rá, kérjétek és higgyétek, hogy Istennel minden lehetséges!”

A szentmise után a mintegy hatvanhat helyszínről érkezett zarándokok szentségi körmenetre indultak a templom körül, majd az este folyamán közös szentségimádáson vettek részt, melyet a betegekért, szenvedőkért ajánlottak fel.