A Kaposvári Püspök, az egyházmegye papsága, valamint testvérei és rokonai fájdalommal, de a feltámadás reményében tudatja, hogy Dr. Péteri Pál pápai prelátus, tb. kanonok, ny. plébános életének 87., áldozópapságának 63. évében, 2018. június 3-án elhunyt.