A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének meghívására Makláry Ákos görögkatolikus parókus, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége elnöke tartott előadást a Katolikus Gimnáziumban, „Egység és különbözőség a kereszténységen belül” címmel.

A parókus Martin Buber vallásfilozófust idézve hangsúlyozta: „Minden kultúra addig él, amíg kapcsolatban van azzal az éltető forrással, amelyből született. A keresztény kultúra addig marad érvényben, amíg kapcsolatban marad éltető forrásával, Krisztussal. Nem elég a keresztény kultúrát megvédeni, a Krisztus-hitet kell védelmeznünk.”