Április 28. és 30. között Pécsen került megrendezésre a IV. Imádság Háza Konferencia. A háromnapos program szentmisével vette kezdetét, melyet Varga László megyéspüspök celebrált.

A főpásztor prédikációjában kiemelte: „a Szentlélekben való újjászületésem után hatalmas tűz, lángolás tört az életembe, ami fantasztikus volt. Soha nem tapasztaltam ekkora erővel a Szentlélek jelenlétét, karizmáit, adományait, munkáját az életemben és az egyházam életében. Ez a hatalmas tűz, ami éveken át tartott, egy mély vágyat ébresztett fel a szívemben, amit úgy fogalmaztam meg: ismerem a karizmáidat, ismerem az ajándékaidat, megtapasztaltam a Szentlélek erejét, találkozni szeretnék Veled! Szeretnélek megismerni.

Nem is sejtettem, hogy mit kérek. Azt végképp nem sejtettem, hogy ezt miként fogja megvalósítani az Isten. Ebből a nagy tűzből, nagy lelkesedésből bevezetett a csendbe, a jelenlétbe. Egy új találkozást, új egységet kínált fel, s boldog vagyok, hogy felfedezhettem. Ezúttal nem a karizmákon, megnyilvánulásokon, csodákon keresztül, hanem egy mély egységen keresztül kezdtem megismerni Jézust és az Atyát. Ahhoz, hogy a Dunántúlt, Magyarországot, a Kárpát-medencét az imádság sátorává tegyük, a dicsőítés helyévé, ahhoz szükség van arra, hogy sokan legyenek, akik vágyakoznak erre. Ez a vágy elvisz bennünket a Vele való személyes mély, csendes találkozásig, ami ha hiteles, akkor elvisz bennünket egy más megismerésig is, mely a megtört, szenvedő emberekben levő Krisztus megismerése. 

»Higgyétek el, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem« – hallottuk Jézust. »Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek.« A világot nem érdekli a lelkesedésünk, a világot a tettek érdeklik. Ha látják a tetteinket, hinni fognak Jézusban és az Atyában. Nagyon könnyű dolgunk van, mert Jézus nemcsak az Eucharisztiában van jelen, hanem jelenvalóvá tette magát minden megtört, szegény emberben. »Éheztem, és ennem adtatok. Szomjaztam, és innom adtatok. Idegen voltam és befogadtatok. Ruhátlan voltam és ruhát adtatok. Beteg voltam és meglátogattatok. Börtönben sínylődtem és megkerestetek. Amit egynek ezek közül tettetek, azt nekem, velem tettétek.« Ilyen egyszerű naponta Jézus jelenlétébe kerülni. Szegények, megtört emberek mindig lesznek veletek. Ha figyelünk a Lélek szavára, az Ő vezetésére, akkor mindaz, amit megélünk a Lélek túláradásában, az irgalmasság testi-lelki cselekedeteiben válik tettekre. Akkor majd hinni fognak Jézusnak és az Atyának, mert hiteles tanúi leszünk.”

A pécsi Imádság Háza Alapítvány által szervezett konferenciára több mint félezer résztvevő érkezett, az ország különböző pontjairól. A meghívott főelőadó Wes Hall, aki a Kansas City Imádság Házában szolgált éveken keresztül. Az előadók között szerepel még Prazsák László, a budapesti Imádság Háza vezetője, Flach Gabriella, a Pécsi Imádság Háza teljes idejű szolgálója és Pavol Dolny, Kubin város katolikus közösségének pásztora. A dicsőítéseket többek között Csiszér László, a Te Deum zenekar és a Szabad-On Dicsőítő Közösség vezeti.

A megyéspüspök prédikációja letölthető, meghallgatható ITT.