2018. április 14-én immár 20. alkalommal, nagy sikerrel, mintegy 400 résztvevővel került megrendezésre Csurgón a Kaposvári Egyházmegye Hittanversenye. Tavaly új megyéspüspökünk szentelése és beiktatása miatt elmaradt az esemény, de idén, a múlt évi témákkal bepótoltuk, hiszen a fatimai jelenések 100. évfordulóján túl, a meghirdetett Szent László év nagyon meghatározó volt, annál is inkább, mert a szent király egyházmegyénk védőszentje is.

A napot Kiss Iván c. prépost, esperes-plébános, hitoktatási referens nyitotta meg. Füstös János Csurgó város polgármestere, valamint Füstösné Ábrahám Judit a Csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Általános Iskola és Gimnázium igazgatónője, és Göndics János csurgói plébános szívélyesen köszöntötték az egybegyűlt versenyző szellemű hittanosokat és felkészítő hitoktatóikat.

Az általános iskolások alsó és felső tagozatosai és a középiskolás korosztály is külön kategóriákban indulhatott. Tudáspróba, aszfaltrajz, ének és színdarab versenyszámokban mérhették össze tehetségüket és tudásukat akár egyéni akár csoportos nevezéssel a lelkes gyerekek, fiatalok.

Mindenki számára jutalom volt, hogy a rövidesen boldoggá avatásra váró Brenner János vértanú káplán életéről készült Iváncsits Tamás által megkomponált „A Jó Pásztor” c. zenés drámát megnézhettük.

A hittanverseny természetesen az eredményhirdetéssel és a jutalmazással zárult. A tudáspróba kategóriában az alsósok közül Marcali, a felsősök és a középiskolások közül egyaránt a Nagykanizsai Jézus Szíve plébánia hittanosai értek el első helyezést. A többi kategória és helyezés hamarosan felkerül az Kaposvári Egyházmegye honlapjára.

A jó Istennek legyen hála Mindazokért, akik a Hittanverseny előkészítésében, szervezésében, és lebonyolításában önzetlenül részt vettek.

Göndics János csurgói plébános