Mód Miklós zselickislaki plébánost többszöri figyelmeztetés után 2018. március 1. hatállyal az 1396-os, 1392-es és az 1395-ös kánon 1. paragrafusa alapján a papi szolgálattól felfüggesztettem.

               Varga László
megyéspüspök