Február 3-án, immár tizennyolcadik alkalommal tartották meg a Marcali Katolikus Bált, a Gyermekélelmezési Központban (GYÉK-ben) a hétvégén, amelyen 181-en vettek részt.

18 évvel ezelőtt, az akkor alakult Katolikus ifjúsági Szövetség tagjai álmodták meg az első mulatságot, saját maguk részére. Azóta sok idő eltelt, kinőtték az egyházközség közösségi házát – az X házat – és szükség volt egy sokkal nagyobb helyre, ahol elfér az egyházközség bálozni akaró apraja-nagyja. Így került az ünnepély helyszíne a Marcali Gyermekélelmezési Központba. A rendezvényt minden évben nagy érdeklődés kíséri, így volt ez idén is, hiszen a bálozók zsúfolásig megtöltötték a termet. A jelenlévők között a fiataltól az idősig minden korosztály képviseltette magát, hogy jó hangulatú, vidám társaságban töltsenek el egy estét, kiszabadulva a hétköznapok szürkeségéből. „Mindennek megvan a maga ideje – idézte bevezetőjében a Prédikátorok könyvét Kiss Iván címzetes prépost, esperes-plébános, – ilyenkor a vidámságnak és majd az azt követő böjtnek is”.

A Katolikus Egyházban ugyanis hamvazószerdáig tart a báli időszak, utána a nagyböjt már a húsvétra való lelki felkészülés ideje. Az ünnepi műsorban Pántics Luca marcali gimnazista verssel, a Ságvári Róbert vezette Fény Gyermekei Katolikus Zenekar gitáros énekekkel, Balogh Bálint kántor szintetizátorral, Jáki Zoltán pedig hegedűvel szerepelt. Az előadott egyházi dalok között felhangzott a Boldog Asszony Anyánk című népének is, melyet a közönség felállva énekelt a zenekarral együtt. A hajnalig tartó zenéről Gazda Tamás, volt X-es fiatalunk gondoskodott. Az idei bál tombolabevételét a gombai templom harangjainak javítására fordítják – tudtuk meg Iván atyától.

Szöveg: Kiss Kálmán