Hétfőtől péntekig a harangok zúgásai hívogatták és ébresztgették Tab város templomos népét és a környékbeli híveket. A gyülekezetek örömmel és hálaadással léptek be estéről estére az Úr hajlékába ünnepet szentelni, mely már példaértékű hagyomány városunkban.

Ebben az esztendőben a Karibi térség üldözött keresztényeivel imádkoztunk együtt, hiszen az ökumenikus imahét programját ebben az esztendőben ők állították össze. Az imahét mottója 2 Mózes 15,6 alapján így szólt: „ Jobbod Uram, dicső az erőtől.

Hétfőn Arató Eszter Dóra evangélikus lelkész hirdette Isten igéjét a tabi római katolikus templomban, ahol kifejtette a Szentíráson keresztül mit is jelent jövevénynek lenni egykoron és ma.

Kedden az evangélikus templomban gyűltek össze a hívek, amely alkalmon Sándor Zoltán református lelkipásztor az égő csipkebokor történetéből, kifejtette, hogy Isten Igéje szüntelen ég, de soha nem ég el. Mózes példáján keresztül megszólította a mai embert, aki szintén elindulhat megnézni, megtapasztalni az égő csipkebokor örök tűzének evangéliumban gazdag üzenetének szépségét.

Szerdán a református templomban Sifter Gergely római katolikus szentszéki bíró, plébános igehirdetésében Krisztus békéjéről és a Szentlélekről, mint hitünk forrásáról szólt.

Csütörtökön a lullai római katolikus templomban Arató Lóránd evangélikus lelkész nem csak hirdette, hanem szemléltette is, mit is jelent a fogvatartó bilincsek között is az isteni Ige szabadságában élni. A lelkész mindezt egy bilinccsel és egy Bibliával szemléltette, mivel az idei imahét szimbóluma a megkötő láncok, valamint a megszabadító Ige volt.

Pénteken, a sorozat záróalkalmán ismét a tabi evangélikus templomban gyűlhetett össze az ökumenikus közösség, amely alkalmon Sándor Zsuzsa Noémi református lelkipásztor az Ószövetségből olvasott Ézsaiási Ige alapján a szenvedő emberről, Isten békességet adó áldásáról , valamint a szenvedésekben is jelenlévő Isten gyógyító jobbjába vetett reménységről szólt, melyet a gyülekezet szívére helyezett. Minden alkalom után szeretetvendégségre hívták a híveket, a pénteki istentisztelet után a lelkipásztorok közös vacsorán adtak hálát a szeretetben megélt együtt töltött napokért.

A lelkipásztori közösség hálaadással tekint vissza az imahét alkalmaira, hiszen örömmel tapasztalták, hogy az alkalmakon népes gyülekezet hallgatta az örömhírt. A lelkipásztorok köszönetet mondanak lelkes gyülekezeteiknek a hét szeretetben megélt egységéért.

Szöveg, fotó: Ökumenikus lelkészi kar