A helyi vállalkozókat látta vendégül a Kaposvári Egyházmegyei Karitász. Varga László megyéspüspök köszöntötte a jelenlévőket, akikkel megosztotta jövőbeni terveit. „A szeretet civilizációját szeretném építeni.” – fejtette ki a megyéspüspök, majd az értékmegőrzésre hívta fel a figyelmet, melynek két lehetséges útját mutatta be.

Beszélt Az ÉrMe Üzleti Hálózatról, melynek célja nem önmagában az üzleti siker, hanem a környezetükben élő rászorulókkal való szolidaritás anyagi alapjainak megteremtése. Nem közvetlenül a profitra teszik a hangsúlyt, hanem a személyekre, azok támogatására.

Az értékmegőrzés másik lehetséges útjaként említette a KETEG – Keresztény Társadalmi Elvek a Gazdaságban – képzést, melynek célja olyan gazdasági és más területeken (pl. jog, politológia, kommunikáció, orvoslás, pedagógia, mérnöki és humán) működő szakemberek képzése, akik hivatásuknak tartják a közjó és a teljes emberi fejlődés lehetőségének megteremtését, megvalósításának előmozdítását. A képzésben résztvevő hallgatók olyan keresztény társadalmi – gazdasági szemléletet sajátítanak el, amelyet az „Egyház társadalmi tanítására” alapoznak, s szakterületükbe integrálnak.

A főpásztor megköszönte a vállalkozók áldozatos, felelősségteljes munkáját, majd Feketéné Szabó Márta igazgatónő bemutatta a karitász különféle szolgálatait.

Az est zárásaként Fekete Csaba állandó diakónus szólt a jelenlévőkhöz, majd közös agapéra invitálták a résztvevőket.