Mindannyian felelősek vagyunk a párbeszédért

Néhány hét óta országunkat jelentős demonstrációk rázzák meg. Az utcára vonulók nehézségeiket és félelmeiket ezen keresztül fejezik ki. A mély változások, melyek társadalmunkat jellemzik, valamint a rosszul értett politikai döntések tovább erősítik a kirekesztettség érzését. A válság nyilvánvalóvá teszi a meghallgatás és a dialógus elégtelenségét, a sok állampolgárt érintő társadalmon belüli szakadást, az értetlenséget, az állami intézményektől való távolságtartást és a közvetítő szervezetekbe vetett bizalomvesztést.

Az utóbbi időszakban tanúi vagyunk a tüntetéseket kísérő erőszaknak is. Ez a fellépés sehova sem vezet, s egyetlen esetben sem lehet az elégedetlenség kifejezésének útja. Teljes egyértelműséggel elítéljük. Ma mindenkit arra szólítunk, hogy felelős fellépéssel fogadja el a párbeszédet, melyre [ténylegesen] van lehetőség, azért, hogy a szükséges lépések, minden felet tiszteletben tartva, megtehetők legyenek. Újra emlékeztetünk arra, hogy a szolidaritásnak az emberi kapcsolatok meghatározó elemének kell lennie, különösképp a legtörékenyebbek felé. Egyedül a bátor és építő dialógus tud hozzájárulni a közjó kereséséhez.

Arra hívom a katolikusokat, hogy e napokban, amikor a Béke Fejedelme érkezésére várunk, imában hordozzák országunkat, valamint azon a helyen, ahol élnek, legyenek a másik fél iránti tisztelettel átjárt dialógus munkásai.

+ Georges Pontier

Marseille érseke, a francia püspöki konferencia elnöke

2018.12.06

Fordította: Hantos-Varga Márta