Az Eloldozva ima egy szabadító ima, ami nem ördögűzés és nem gyónás. Leginkább egy közbenjáró imádsághoz lehet hasonlítani, aminek nem passzív, hanem aktív résztvevőjeként vagyunk imakérők, az imavezető pedig csak segít, vezet azon az úton, ahol Jézus nevében ellene mondunk a hazugságoknak és a megkötözöttségeknek.

Az Eloldozva Szeminárium lehetőséget ad, hogy közösen, kiscsoportban tudjunk felkészülni az Eloldozva imára.
Sokkal mélyebb és tudatosabb elköteleződés és hatás érhető el, ha mások szempontjait is átforgatjuk a felkészülésünk alatt.
Ajánlott mindazoknak, akik még nem kértek magukért ilyen imát, és szeretnének tudatosabban, részletesebben átgondolva életeseményeiket ráhangolódni az imakérésre.
Ajánlott továbbá azoknak, akikért már végeztek ilyen imát, de felkészülésük felületesebb volt, így jónak érzik a mélyebb megfontolást követő imát.

Jelentkezni lehet az alábbi linken: JELENTKEZÉS ELOLDOZVA SZEMINÁRIUMRA