Ifjúság

Ifjúságpasztoráció

Elérhetőségek:

ifjusagpasztoracio@gmail.com

Kisiván Csaba (diakónus)
ifjúsági referens
+3630/756-3383
csaba.kisivan@gmail.com

Sándor László atya
hivatás referens
+3620/249-4383
slaci.atya@gmail.com

Bálint Gábor atya
vezető hittanár , egyetemi lelkész
+3630/633-0668
balintgabor8021@gmail.com

Borza Miklós atya
ministráns referens
+3630/629-4586
borza.miklos@gmail.com

Udvardy Márton
püspöki szertartó és evangelizációs munkatárs
+3630/334-4667
evangelizacio.kaposvar@katolikus.hu

Magyarul is megjelent
a püspöki szinódus ifjúsági kérdőíve

Fiatalok, hit, hivatástisztázás – ez a három kulcsszó áll a 2018 őszén esedékes püspöki szinódus munkájának középpontjában. A szinódusra való felkészülés már hónapokkal ezelőtt megkezdődött: a hazai előkészületek egyik fontos lépéseként a napokban megnyílt http://szia.katolikus.hu oldalról november eleje óta már magyarul is elérhető a Vatikán által közreadott átfogó ifjúsági felmérés kérdőíve. A 16-29 éves fiatalok válaszait 2018. január 15-ig várják a szervezők.

A kérdőív eszköz és egyúttal válasz is Ferenc pápának a szinódus kapcsán tett meghívására: “Az egyház is szeretné meghallani hangotokat, meghallgatni érzékenységeteket, hiteteket; de kételyeiteket és kritikáitokat is. Hallassátok kiáltásotokat, hangozzék csak fel közösségeitekben, és érjétek el, hogy eljusson pásztoraitok fülébe is! Szent Benedek arra kérte az apátokat, hogy a fiatalokat is kérdezzék meg minden fontos döntés előtt, mert »gyakran épp a legfiatalabbnak tárja fel az Úr a legjobb megoldást« (Szent Benedek regulája, III. 3).”

A kérdőív – amelynek kitöltése hozzávetőlegesen 20-25 percet vesz igénybe – a szinódusi főtitkárság által 2017 áprilisában közreadott kérdőívnek a kis mértékben kibővített változata. A kérdéssor olyan aktuális témákkal kapcsolatban kutatja a fiatalok véleményét, mint az egyházzal kapcsolatos várakozásaik, a saját és a családjuk valósága, jövőképük, reményeik, a fiatalokat körülvevő kihívások.

A kérdőív http://szia.katolikus.hu címről elérhető honlapon található. A weboldalt, amely a tervek szerint a szinódussal kapcsolatos híreket, tudnivalókat is közöl majd, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúsági Bizottsága működteti. A fiatalok válaszait 2018. január 15-ig várják a szervezők.

Aktuális programok

 

ANTIÓCHIA HÉTVÉGE: “ÚJ SZÍVET ADOK NEKTEK”

 


Nagykanizsai Antióchia Hétvége:

november 17-19.

érdeklődni és jelentkezni lehet:

Kóré Péter: 06/20 8230-206

peterkore@gmail.com

vagy

Gál Gábor 06/30552-9042

galgabo@gmail.com

 

 

Az Antióchia Hétvége a fiatal felnőtteké.

Esetleges kivételektől eltekintve az ajánlott életkor 16-27 év a résztvevők számára. A bevezetők, a kiscsoportos beszélgetések, az étkezések, a zene, a játék, a közös alvás és a liturgiák olyan légkört alakítanak ki, hogy a jelenlévők ténylegesen találkozni tudnak Jézus Krisztussal, és megtapasztalhatják egyháza erejét és szépségét.

 

Az Antióchia Hétvége felkínálja a lehetőségét annak, hogy:

  • felfedezhessük saját alapvető jóságunkat és Isten szeretetét irántunk
  • felismerhessük Jézus feltétel nélküli szeretetét, amely mintául szolgál saját életünk számára is
  • megérezhessük a keresztény közösséghez való tartozás erejét és támogatását
  • elkötelezzük magunkat arra, hogy követjük Krisztust és növekszünk a vele való egységben az ima, a szentírásolvasás a szentségek és a közösség által.

 

A Hétvége dinamikája a társak egymás iránti szolgálatára épül

A bevezetők személyessége elősegíti, hogy őszinte, nyitott légkör alakuljon ki. A kiscsoportos beszélgetések lehetővé teszik, hogy a résztvevők őszintén meg tudják osztani a többiekkel érzéseiket, amely szabaddá tesz minden embert arra, hogy közelebb kerüljön Jézushoz, és társaihoz. A közös, személyes imák, étkezések, elvegyítve zenével és szórakozással, erősíti azt a köteléket, hogy egymáshoz tartozunk, mint Krisztus Testének tagjai.

 

Az Antióchia Hétvége másik dimenziója az, hogy lehetővé teszi az egész plébánia bekapcsolódását

A plébánia családjai megnyitják otthonukat alvócsoportok számára, főznek és segítenek az angyalcsapatban. A “palánkákon” keresztül imahátteret biztosítanak a hétvégén résztvevő fiatalok számára. Lehetőség nyílik a felnőttek számára, hogy felismerjék a plébánia-család fiatalabb tagjaiban a szépséget, a tehetséget és az ajándékokat. Ugyanakkor a fiatalok is első kézből tapasztalhatják meg a plébánia-közösség támogatását. Lélekkel teli időszak ez az egész plébánia számára.

 

Az Antióchia programhoz szorosan hozzátartoznak a hétvégét követő hetenkénti imatalálkozók

A rendszeres imatalálkozók gyakorlati módon táplálják és támogatják a fiatal, értékes emberek szellemi és társadalmi igényeit. Ezek a fiatalok követni akarják Jézust, és nagyon sok ajándékuk van, amit az Ő Egyházának tudnak adni, de igénylik egymás és az egész Egyház útmutatásait és támogatását. Az imatalálkozók lehetőséget nyújtanak ahhoz, hogy a fiatalok kapcsolatban maradjanak a közösséggel; ez lehetőség a Krisztusban való növekedésre.

 

Lelkiségi mozgalmak

 

ANTIÓCHIA


Mi az Antióchia?

Az Antióchia a fiatalok egymást szolgáló plébániai közössége, korosztálya kb. 16-24 év közé esik. A közösséghez a fiatalok társaik meghívására, rendszerint az ún. Antióchia Hétvégén keresztül csatlakoznak. A hétvégi programot rendszeres, heti találkozók követik, amelyek lehetőséget kínálnak arra, hogy a fiatalok meghallgassák egymást, megbeszéljék, és jobban megértsék, mit jelent ma katolikusnak lenni.

Az Antióchiát az első ismert keresztény közösségek helyéről nevezték el. „A tanítványokat először Antióchiában nevezték keresztényeknek” (ApCsel 11,26).

Háttér

Az Antióchia programot az 1960-as években fejlesztették ki az Egyesült Államok Indiana államában lévő Notre Dame katolikus egyetemen és kollégiumi programként szervezték. 1973-ban alakították át a középiskola korosztálya számára, és plébániai alapokra helyezték. Az Antióchia 1980-ban került Ausztráliába, onnan pedig az ausztráliai Antióchia közösségek munkájának és szeretetének köszönhetően 1994-ben jutott el Magyarországra. Nyolc fiatal, egy házaspár és egy atya tapasztalta meg először az Antióchia élményét, akik nagy lelkesedéssel, elkötelezetten indították útjára ezt az ifjúsági missziót hazánkban. Az első magyarországi Antióchia Hétvégét a Szt. Rókus plébánia Antióchia közössége tartotta 1995 februárjában.

Az Antióchia célja

A keresztény közösség megtapasztalása által segíti a fiatalokat abban, hogy növekedjenek Krisztus és az Egyház szeretetében – olyan közösségben, amely mindig befogadja és támogatja őket.

De mégis, mi is az Antióchia?

Az Antióchia egy szenzációs élmény. Az Antióchiában azt tapasztalhatod meg, hogy itt minden egyes ember elfogad téged úgy, ahogy vagy. Észreveszik a jó tulajdonságaidat és szeretnek érte. Észreveszik a rossz tulajdonságaidat és elfogadnak azokkal együtt. Az antióchiások már akkor szeretnek téged, amikor újonc vagy az Antióchia Hétvégén és még csak most ismertek meg. Talán már akkor imádkoztak érted, amikor még nem is találkoztak veled.

Az Antióchia keresztény, katolikus közösség. Befogadja a vallásukat gyakorlókat is, és az Istent kereső embereket is. Az Antióchiában a valódi krisztusi közösséget élheted meg: ahol nem csak attól vagy keresztény, hogy vasárnaponként templomba mész. A plébániai közösségben megtapasztalhatod, mit jelent az Egyház tagjának lenni, amelyben minden tag fontos, a maga szolgálata szerint. Az Egyháznak nagy szüksége van rád, éppen rád, a Te képességeidre, tehetségedre, fiatalos energiádra, gondolkodásodra, szeretetedre.

Az Antióchia növekedés a hitben. A Hétvégén egymást hallgatjuk meg a bevezetők révén, amit a közösség tagjai mondanak el a saját életükről és hitükről. Ezután kis csoportokban beszélgetünk saját élményeinkről. Megdöbbentő őszinteséget fogsz tapasztalni a bevezetőkben és a beszélgetésekben is. A közösségben senki sem titkolózik, „vetít” úgy, ahogy azt teszik az emberek szinte bármilyen más közegben, mert itt senki nem vet meg azért, amilyen vagy.

Az Antióchia igazából sokkal több annál, mint amiket itt leírtunk. Az Antióchia a Szentlélek működésének megtapasztalható bizonyítéka. Soha senki nem tudta még megfogalmazni, hogy az Antióchia Hétvégék mitől lesznek minden alkalommal olyan nagyon jó élmények. Éppen ezért Neked is csak javasolni tudjuk, hogy gyere el egy Antióchia Hétvégére!

Forrás: www.antiochia.hu

 

A Kaposvári Egyházmegyében három helyen működik Antióchia: Kaposvár, Siófok és Nagykanizsa

Egyházmegyénkben általánosan érdeklődni lehet:

Kisiván Csaba: ifjúsági referens

+3630/756-3383

csaba.kisivan@gmail.com

 

 

 

 

KATOLIKUS KARIZMATIKUS MEGÚJULÁSI MOZGALOM


A Katolikus Karizmatikus Megújulás a karizmatikus mozgalom katolikus változata.

Kezdetét a Szentlélek Kongregáció által fenntartott pittsburghi (Pennsylvania, USA) Duquesne Egyetem oktatóinak és hallgatóinak egy hétvégi lelkigyakorlatától számítják, akik arra törekedtek, hogy a Szentlélek megújítsa azokat a kegyelmeket, melyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptak. Ezt nevezik Szentlélek-, vagy Lélek-keresztségnek.
Amikor 1967. február 18. éjszakáján az egyetem kápolnájában kitárt karral imádkoztak, úgy érezték, hogy a Szentlélek ereje tölti el őket. Ez a megtapasztalás rövid időn belül sokfelé megismétlődött az USA katolikusai között. Azóta a világ összes földrészén jelen van a lelkiség. Egy 1990-es statisztika szerint több mint hetvenmillió katolikust tudott a lelkiségi mozgalom megszólítani. Ezek közül több mint tizenegymillió maradt aktív a statisztika készültekor.

1975-76-ban alakultak az első karizmatikus csoportok Magyarországon. A közösségek összefogásával és az ICCRS támogatásával jött létre a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Országos Tanácsa, amely 1989. február 4-én hivatalosan is bemutatkozott a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és Paul Cordes érsek, a Világiak Pápai Tanácsának elnökhelyettese előtt. Tagjai (kb. 45 fő) az ország nagyobb közösségeinek, imacsoportjainak, illetve régióinak küldöttei. Ők választják a 8 tagú Szolgáló Bizottságot.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a helyi megyés püspökök irányelvei alapján működő Országos Tanács és a Szolgáló Bizottság feladata az ország területén működő karizmatikus imacsoportok, közösségek összefogása, koordinálása, tájékoztatása, vezetése. Ennek egyik megvalósulása az 1992 óta évente Budapesten megrendezésre kerülő Országos Karizmatikus Találkozó. Több ezer katolikus szokott ezen a rendezvényen összejönni dicsőítésre, imádkozásra, Oltáriszentség-imádásra, tanítások hallgatására, és szentmisén való részvételre. Itt lehetőségük van a kívülállóknak, érdeklődőknek, keresőknek megismerkedniük a lelkiséggel és a közösségekkel.

Forrás: http://mkkm.hu

 

Kaposvári Egyházmegyében érdeklődni lehet:

Udvardy Márton: püspöki szertartó és evangelizációs munkatárs

+3630/334-4667

evangelizacio.kaposvar@katolikus.hu