A hit szent titkát tiszta lelkiismerettel hirdessétek! Diakónusszentelés a székesegyházban

Nagyon örülök, hogy két testvérünk megértette Isten hívását és úgy döntött, hogy szeretetválasszá teszi életét Isten szeretetére – így köszöntötte az ünnepi szentmise résztvevőit Varga László megyéspüspök szombaton a kaposvári székesegyházban, ahol diakónussá szentelte Fodor Bélát és Kisiván Csabát.  Négy iraki szír katolikus pap is részt vett a püspöki székház nagytermében tartott, diakónusszentelés előtti rekollekción, ahol Varga László megyéspüspök bemutatta két új munkatársát: Kocsisné Németh Zsuzsanna gazdasági vezetőt és a titkárságon dolgozó Balogh Mónikát. Az iraki papvendégek közül – Rumszauer Miklós plébános tolmácsolásával – a nyolc hónapja szentelt, Moszulból érkező Roni Szalím számolt be az iraki keresztények évek óta tartó, elkeserítő helyzetéről, melyért asz Iszlám Állam okolható. Az iraki keresztények lelki-szellemi központjának tekintett Karakos, a „Közel-Kelet Vatikánja” a pusztulás helyszíne, mióta az Iszlám Állam betört a városba. Az ott élő szír keresztényeknek egyértelműen tudtul adták: vagy áttérnek az iszlámra, vagy adót fizetnek az Iszlám Államnak, vagy meggyilkolják őket. A keresztények hitükért kiállva inkább elhagyták otthonukat, vagyonukat, s a környező országokba menekültek, ám nem tettek le arról, hogy visszatérjenek szülőföldjükre. Az újjáépítéshez Amerika és az európai országok segítségét kérik.

A rekollekciót követően vette kezdetét az ünnepi szentmise a székesegyházban. A két diakónus-jelöltet Somos László kaposfői esperes-plébános, általános püspöki helynök  szentelésre méltónak tartva ajánlotta a főpásztor figyelmébe a méltóságteljes szertartáson, ahol az egyházmegye papsága, a rokonság és hívek százai jelentek meg – köztük egykori kaposvári, siófoki és nagykanizsai „Antióchiás” fiatalok, mivel e közösség tagja volt az egyik papnövendék, Kisiván Csaba. A homíliát mondó Roni Szalím szír pap, az evangéliumi igeszakaszra fókuszálva, a Szentlélek állandó munkáját emelte ki, melynek bizonyítéka a diakónusszentelés. Mint mondta: a papi missziónak arra kell épülnie, hogy éljék az evangéliumot, irgalmasak legyenek egymás iránt, s az igazság hűséges pásztoraiként segítsék vezetni a rájuk bízott embereket.

A szentbeszédet követően a főpásztor a szerpapság szolgálatát a Szentlélek ajándékaként említette; a diakónusok az oltár szolgái, az evangélium hirdetésén túl egyebek mellett előkészítik az áldozati edényeket, erkölcsi buzdításban és hitoktatásban részesítik a hívőket és a nem hívőket, keresztelnek, megáldják a házasságkötést, ellátják a betegeket, temetési szertartást végeznek, s a szeretetszolgálat munkájában is részt vállalnak. Igazi tanúságtevő férfiak; olyanok, mint az apostolok.

– Legyetek Isten és az emberek előtt feddhetetlenek! Ne hagyjátok, hogy bármi is eltérítsen benneteket az evangéliumtól! A hit szent titkát tiszta lelkiismerettel hirdessétek – kívánta a megyéspüspök. A fogadalomtételt a litánia követte, mely alatt a szentelendők az oltár előtt földre borultak, majd térdelve fogadták a püspöki kézrátételt. A diakónusokat két-két paptársuk öltöztette be.

Keresztelő Szent János ünnepén a megyéspüspök így buzdította az egyházmegye két diakónusát: Vedd Krisztus evangéliumát, aminek hirdetője lettél! Ügyelj arra, hogy amit olvasol, azt hidd, amit hiszel, azt tanítsd, amit tanítasz, azt kövesd is!

A lélekemelő zenei közreműködéssel zajló szentmisén – amelynek perselyadományait az iraki keresztények javára ajánlották fel – a megyéspüspök bejelentette. hogy imaláncot indít a papi hivatásokért, s azért, hogy szentéletűek legyenek papjaink a püspökükkel együtt.

Lőrincz Sándor
Fotó: dr. Hegedüs György