Ünnepi szentmise Dombóváron

Kutas Attila plébános meghívására látogatott Dombóvárra Varga László megyéspüspök, aki korábban már több alkalommal tartott lelkigyakorlatot a városban. A belvárosi templomban Kutas Attila plébános pappá szentelésének 16. évfordulójára gyűltek össze a hívek és a paptestvérek. Szentbeszédében a megyéspüspök kitért a jó lelkipásztor erényeire. Többek között elmondta, hogy a papi hivatáshoz nagy szívre és szeretetre van szükség.
A következő ilyen erény az elkötelezett hit, s nem utolsó sorban az alázat. A plébános megköszönte a biztató szavakat és ő is sikeres és egyben hosszú főpásztori működést kívánt az egyházmegye új főpásztorának, akit dr. Kerekes László,  az egyházközség világi elnöke is köszöntött. Az ünnepi esemény a hívekkel való kötetlen találkozással, beszélgetéssel és szerény agapéval zárult.