Hitoktatók továbbképzése a Kaposvári Egyházmegyében

Március 18-án tartották, a Kaposvári egyházmegye hitoktatóinak a továbbképzését Kaposváron, a püspöki székházban. Bevezetőként a hitoktatók a  székesegyházban szentmisén vettek részt, amelyet Balás Béla kaposvári püspök celebrált. A megyéspüspök arról beszélt, hogy nincsen elveszett tanítvány a hitoktatók életében, Felidézte hitoktatói múltjából, amikor plébános korában egy kis cigány lánynak új hittankönyvet ajándékozott, ami már a következő órán nem volt a tanítványnál. Hogy többet ez elő nem forduljon, minden óra végén magához vette a könyvet, hogy az a következő órán is meglegyen. Vigyázott a könyvre és a kislányra is, hogy el ne vesszenek.

A Püspöki székházban  Kiss Iván az Egyházmegye hitoktatási központjának vezetője köszöntötte a hitoktatókat, felhívta a figyelmet a jelenleg folyó szülői értekezletek fontosságára, amelyeken tájékoztathatjuk az érdeklődő szülőket, hogy mit tanítunk hit és erkölcstan órákon, az iskolában.. Majd megkérdezte a hitoktatókat, hogy a következő tanévben milyen tankönyveket használjon az Egyházmegye. A jelenlévő mintegy 80 hitoktató többségének véleménye az volt, hogy épüljenek egymásra a hittankönyvek, válasszunk, ha lehetséges ugyanabból a hittankönyv családból.

Ezután került sor Tornay Gábor, a Váci Egyházmegye hitoktatási referensének előadására, melynek címe: Mitől jó egy hittanóra?

A meghívott előadó azzal kezdte, hogy módszertanilag nagyon egyszerű a dolog: vagy a gyermeket le tudjuk lassítani arra a szintre, ahol elérjük a lelkét, vagy felgyorsulunk arra a szintre, hogy elismerje, hogy mi is ott vagyunk.

Gyermekek véleménye erről: más a kicsiké, más a nagyoké: Elsősök véleménye:akkor jó egy hittanóra amikor lehet sokat rajzolni, imádkozni, beszélgetni, sokat szoktunk Istenről tanulni. Nagyobbak véleménye már más: akkor érdekes egy hittanóra, amikor beszélgetünk, nevetünk, játszunk, vázlatot írunk, jól elmagyarázzák a dolgot,, barátokkal lehetünk együtt, választ kapunk kérdéseinkre.

A hitoktató elfogadottsága azon is múlik, hogy milyen ápolt. Ez a gyermekekben nyomot hagy.

Tornay Gábor ezután a hitoktatók véleményét idézte. Akkor jó egy hittanóra, ha a Jósistenről szól. ha közvetítjük Isten szeretetét. Akkor jó ha nem unalmas, ha a gyermek figyelmét egy játékkal, feladatlappal, egy jól sikerült beszélgetéssel megtudjuk ragadni. Egy hittanóra több részből állhat, hiszen egy mai gyermek a felmérések szerint 10 percig tud egy dologra odafigyelni.

Erdő Péter bíborost idézte, amit a legutóbbi katekétikai kongresszuson mondott: Fontos a kánoni küldetés, az egyház hitét az taníthatja, aki erre az egyháztól megbízást kap. Ezt nem pótolja egy diploma sem.

Kinek akarunk megfelelni? Kitől kaptuk a megbízatást ? tette fel a kérdést az előadó. Erre a megbízatásra Jézus küldött el minket. Tudomásul kell vennünk, hogy az online világ itt van, a fiatal generációnak, már az online világ élettere. A gyermekek, akiket oktatunk, már más világban élnek. A kommunikációs híd már hét évre csökkent, hétévenként más nyelven beszél már a következő generáció. Ezek a gyermekek százszor annyi impulzust kapnak, mint a régi időkben élő gyermekek.

A továbbképzésen játékokra is sor került, melyet a hitoktatók odahaza is hasznosítani tudnak. Majd előkerültek okostelefonok, ahol egy alkalmazást letöltve a hitoktatók is kipróbálhattak egy hitoktatással kapcsolatos játékot, amit hittanórán is hasznosítani tudnak.

A hitoktatók továbbképzése imával és egy áldással zárult.

Kaposvári Egyházmegye
Képek: Hunyadi László