Brieber László 25 éve Balatonszentgyörgy plébánosa

Március 8-án este ünnepi szentmise keretében adott hálát Brieber László balatonszentgyörgyi plébános, azon a napon, amikor 25 éve először misézett Balatonszentgyörgyön. Mint a szentmise bevezetőjében elmondta, hogy 25 éve ez a nap vasárnapra esett, még arra is emlékezik, hogy mi volt az első szentbeszédében. Eljöttek a hívek a szomszédos településekről: Balatonkeresztúrról, Balatonberényből, Vörsről és mindazokból a falukból, ahol 25 év alatt szolgált. A szentmise homíliáját Szűcs Imre nagykanizsai plébános mondta, aki felolvasta a hetvenkét tanítvány szétküldését.  Felizézte Brieber László atya szeretetre méltó egyéniségének vonásait: mennyi embert vigasztalt meg, mennyi embert biztatott válságos élethelyzetében ,mennyi embert oldozott fel bűneiből ezen a helyen 25 év alatt. Elmondta, hogy Brieber atya az imádságban merített erőt küldetése teljesítéséhez. A szentmise után a balatonszentgyörgyi Önkormányzat adott fogadást a helyi Művelődési házban a meghívott vendégeknek, ahol Farkas László Nándor,a település polgármestere köszönte  meg a település nevében mindazt a sok jót, amit Brieber atya tett az emberekért. Mint a polgármester elmondta, hogy Brieber atyának is köszö9nhető, hogy falujukban áldott béke uralkodik. A papság nevében Kiss Iván marcali esperes-plébános mondott köszöntőt, aki azt emelte ki, hogy Brieber László az a paptestvér, aki ma is mindig vidáman bátorítja a többieket, mindennap felhívja az egyházmegyében azt az atyát,m akinek névnapja vagy születésnapja van. Az ünnepségen a környék papsága is részt vett.

Kaposvári Egyházmegye