Hittanosok találkozója Csurgón, a Kaposvári Egyházmegyében

Május 16-án Csurgón, a Csokonai Vitéz Mihályról elnevezett Református Gimnáziumban és a mellette lévő Kulturális Központban került  megrendezésre a Kaposvári Egyházmegye hittanversenye. Az isteni Gondviselés alaposan átszerkesztette az előre megtervezett programot, mivel az előtte lévő napokban meghalt a találkozót létrehozó és megrendező plébános Maczkó Gyula. Csak egy pillanatra fordult meg a munkatársakban a gondolat, hogy az idén nem rendezik meg, a 18. hittanos találkozót, de felülkerekedett az az érv, hogy az atya munkáját folytatni kell, mert ő is ezt akarná. Némethné Miháldinetz Olga  hitoktató, a találkozó egyik fő munkatársa vette kézbe a rendezést. Úgy döntöttek, hogy a hittanosok találkozója meglesz, de a program változik. A verseny után egy engesztelő szentmisét terveztek Gyuszi atya lelki üdvéért.

A találkozó reggelén, mindenki csodálkozására, özönlöttek a hittanos gyermekek, az Egyházmegye minden részéről. Mintegy 300 hittanos jött el, hogy részt vegyen a Kaposvári Egyházmegye 18 hittanos találkozóján. Ez a rendezők számára azt jelentette, hogy jó volt a találkozó mellett dönteni, mert a gyermekek eljövetelükkel szavaztak a találkozó megtartásáról. A Kulturális Központ asztalán egy gyertya égett, jelezve, hogy valaki nagyon hiányzik erről az eseményről. Füstös János, a város polgármestere  elismerését fejezte ki, hogy megtelt a Csokonai Vitéz Mihály Kulturális Központ, Kovács József a Református Gimnázium igazgatója pedig arról beszélt, hogy minden évben várják már ezt a találkozót, mert üde színfoltot hoz a Gimnázium életében. Kiss Iván a kaposvári egyházmegye hitoktatási központjának vezetője Gyuszi atyáról emlékezett meg, akinek kezéből 18 év alatt kinőtt ez a népes találkozó.

Majd a Református Gimnáziumban kezdetét vette a verseny. A téma a szerzetesek évéhez kapcsolódott. Tudáspróbában, színdarabban, versben, énekben, rajzban mérték össze erejüket kicsinyek és nagyok. A verseny során szóba kerültek a pálosok, Kaszap István, Boldog Sándor István, és a Boldogasszony iskolanővérek.

Az Egyházmegye hittanos találkozója a Jézus Szíve templomban engesztelő szentmisével folytatódott. A szentmise alatt megható volt a gyermekek csendje, imája, figyelme, jelezve, hogy most ez az engesztelő szentmiseáldozat a szeretett Gyuszi atyáért van. Több mint 300 figyelő szempár nézett az oltárra és könyörgött Gyula atya lelki üdvéért. A „szentírási „százannyi ígéret” érződött a templomban, a gyermekek hálája és szeretete jelezte, hogy valakit nagyon szerettek.

A szentmise után került sor az eredményhirdetésre, ahol többfajta kategóriában vehették át kicsinyek és nagyok a megérdemelt jutalmat.

Kaposvári Egyházmegye