Kategória: Papok

Elhunyt Gyergyói Gyula ny. plébános

Fájdalommal, de a feltámadás reményében tudatjuk, hogy

GYERGYÓI    GYULA
ny.  plébános

Életének 73., áldozópapságának 41. évében, 2016. január 20-án szentségekkel megerősítve a székesfehérvári kórházban elhunyt. Szentmisét mondunk érte 2016. február 1-jén hétfőn 14:30 órakor a Pécsi Központi Temető kápolnájában, temetése  ezután kezdődik. tovább »

Az Irgalmasság évének megnyitója a Kaposvári Egyházmegyében

December 8-án, Szeplőtelen fogantatás ünnepén, a zalakarosi Isteni irgalmasság tiszteletére szentelt templomban, nyitották meg a kaposvári Egyházmegyében az irgalmasság szentévét. Ezt a templomot 2006. ápr. 23-án szentelte fel Balás Béla megyéspüspök. Szent Fausztina ereklyéjét is elhozták ide Krakkóból, sőt szent II. János Pál pápa ereklyéje is található a templomban. A templom virágokkal feldíszített kapujánál Balás Béla kaposvári püspök imát mondott a következő szavakkal fordult a jelenlévőkhöz: tovább »

Fájdalommal, de a feltámadás reményében tudatjuk, hogy

S Z I – M Á R T O N    J Á N O S
nagybajomi   plébános

Életének 51., áldozópapságának 28. évében, 2015. november 30-án szentségekkel megerősítve a mosdósi kórházban elhunyt.

Szentmisét mondunk érte 2015. december 14-én hétfőn 10 órakor a zalakomári templomban. Temetése 13 órakor kezdődik a Várvölgyi temetőben.

Született: Keszthelyen 1965. március 17.

Pappá szentelték: Keszthelyen 1988. június 18-án.

Káplán: Keszthely, Kis Szent Teréz 1988-89, Siófok 1989-95.

Adminisztrátor: Balatonkiliti 1993-95 (oldallagosan ellátja Ságvárt 1994-95.)

Plébános: Balatonkiliti 1995-96, Zalakomár 1996-2015. (oldallagosan ellátja Galambokot 1996-2000 és Zalavárt 2000-2015.), Nagybajom: 2015.

Pap és diakónus szentelés Somogyváron a Nemzeti Emlékhelyen

Június 27-én Szent László napján, a kaposvári egyházmegye védőszentjének ünnepén került sor Somogyváron, a Nemzeti Emlékhelyen pap és diakónus szentelésre. Szent László 1091-ben Somogyváron bencés apátságot alapított, melynek feltárt romjai közt látható az a királysír, melyben szent Lászlót először eltemették. Később innen vitték a nagy király földi maradványait a nagyváradi végleges temetkezési helyre. A szentmise végén egyházi és világi vezetők koszorúzták meg szent László első sírhelyét. tovább »

Balás Béla kaposvári püspök aranymiséje

Balás Béla kaposvári püspököt ötven éve 1965 június 20-án szentelték pappá Esztergomban. A fél évszázados papságból 22 év Somogy országhoz köti, hiszen II. János Pál pápa 1993 május 30-án kaposvári püspökké nevezte ki. Pontosan ezen a napon, június 20-án került sor az aranymisére.
Mivel eddigi élete is, csendben és rejtőzködve telt, ezért választotta aranymiséje helyszínéül Kaposszendbenedeket, ahol a templom szomszédságában van a Porta pacis lelkigyakorlatos ház.
tovább »

Fájdalommal, de a feltámadás reményében tudatjuk, hogy Bíró Imre ny. plébános  életének 72., áldozópapságának 11. évében 2015. június 15-én elhunyt. Szentmisét mondunk érte 2015. június 23-án kedden 11 órakor a marcali plébánia templomban. Temetése ezután kezdődik a helyi temetőben.

Született: Marcali, 1944. március 26.
Pappá szentelték: Nagyatádon, 2004. augusztus 21-én.
Plébános: 2004-2012 Nagydobsza

Fájdalommal, de a feltámadás reményében tudatjuk, hogy Agg József főesperes, a kaposvári Jézus Szíve Plébánia plébánosa  életének 85., áldozópapságának 58. évében 2015. június 4-én elhunyt.

Szentmisét mondunk érte 2015. június 12.-én, Jézus Szíve ünnepén 11 órakor a kaposvári Jézus Szíve templomban. Temetése ezután kezdődik a Keleti temetőben.

Született: Somogytarnóca, 1931. január 22.
Pappá szentelték: Veszprémben, 1957. június 20.
Káplán: 1957-59 Sümegcsehi, 1959-60 Balatonboglár, Látrány 1960-62, Nemesdéd 1962-63.
Plébános: 1963-74 Nemesdéd, 1974-85 Kaposfő (oldallagosan ellátja Bárdudvarnokot 1983-85), 1985-2015 Kaposvár Jézus Szíve.
H. esperes 1972,  c. esperes 1974. ker. esperes 1981-1993, tb. kanonok 1991, főesperes 1993-2015, a veszprémi Hittudományi Főiskola Kaposvári Egyetemre kihelyezett tagozatának teológiai tanára, Egyházmegyei Bíróság tagja.