Kategória: Papok

Püspökszentelés és beiktatás

Őszentsége Ferenc pápa 2017. március 25-én  Varga Lászlót, a Kaposvári Egyházmegye  általános helynökét kaposvári megyéspüspökké nevezte ki.
Szentelése és beiktatása 2017. május 13-án szombaton 11 órakor lesz a kaposvári székesegyházban.

Egyházmegyénk új főpásztora

Örömmel közlöm, hogy Ferenc pápa a Kaposvári Egyházmegye új püspökévé Varga László eddigi általános helynököt választotta.

Egyúttal kinevezte Balás Béla püspököt “sede vacante” Apostoli Adminisztrátorrá egészen az új Ordinarius beiktatásáig.

A szentelésről és a beiktatásról később adunk tájékoztatást.

Balás Béla

püspök

 

Fábry Kornél atya „Kaposvár városért” kitüntetésben részesült

Január 23-án Kaposváron, a városnapon, az ünnepi  közgyűlésnek ezúttal nem a felújítás alatt álló Csiky Gergely Színház, hanem a Szivárvány Kultúrpalota adott otthont. A polgármester ennek kapcsán leszögezte: nem mehetünk előre másképpen, mint a múlt értékeire alapozva, megőrizve mindazt, ami jó, ami értékes, s hozzáadva mindazt, ami mi vagyunk, ami még hiányzik, ami igazodik a jelenünkhöz és a remélt jövőhöz, és ami tehetségünk, szorgalmunk, vágyaink szerint tőlünk telik. Amit utódainknak adhatunk át méltó örökségként. tovább »

Galbavy Jenő József SJP pior atya Törökkopány díszpolgára lett.

2016 szeptember 17-én Galbavy Jenő prior díszpolgári oklevelet vett át Varga György törökkoppányi polgármestertől. Az indoklás közt szerepel: több mint három évtizedes áldozatos egyházi szolgálatáért, a közösség összefogásáért, valamint az épített és kulturális örökség megmentéséért végzett áldozatos munkájáért és Törökkoppány község hírnevének öregbítéséhez is hozzájárult.

 

Sudár János atya Osztopán díszpolgára lett

2016. október 22-én Kovács Béla László Osztopán község polgármestere, a képviselőtestület döntése alapján Osztopán község Díszpolgára címet adományozott településünk plébánosa, Sudár János részére.
A díj indoklása: A közéleti és vallási élet terjesztéséért, valamint a művelődés terén nyújtott munkájáért. Gratulálunk!

Varga László általános helynök atya 60 éves

A gyújtogató plébános címmel Varga László kaposvári plébánosról, püspöki helynökről jelent meg Lőrincz Sándor újságíró, író, legújabb kötete, amelynek előszavát Balás Béla megyés püspök írta. Az augusztus 17-én hatvanadik születésnapját ünneplő, karizmatikus papról szóló könyvet a Szent Imre Öröksége Ifjúsági és Szociális Alapítvány adta ki a jeles évforduló alkalmából. tovább »

A krizmaszentelési misén köszöntötték a 75 éves főpásztort

Ma hetvenöt éves Balás Béla kaposvári megyéspüspök, akit a tegnapi krizmaszentelési misén köszöntöttek a Nagyboldogasszony Székesegyházban. A hagyományos, nagycsütörtöki szertartás homíliáját Kocsi György zamárdi plébános atya mondta az egyházmegye papjainak jelenlétében. A szentmise végén a főpásztort Varga László általános püspöki helynök köszöntötte, s átadta a püspökség ajándékát,  Lőrincz Sándor kaposvári újságíró, író legújabb kötetét, amely Visszamosolyogni Istenre címmel jelent meg e jeles évfordulóra.  tovább »