Balás Béla püspök úr ünnepi miserendje

Balás Béla püspök úr a szent három napban az alábbi időpontokban végzi a szertartásokat a székesegyházban:

Nagycsütörtök:

De. 10 óra: krizmaszentelési  szentmise.

Este 18 óra: szentmise az Utolsó Vacsora emlékezetére.

Nagypéntek: Este 18 óra szertartások

Nagyszombat: Este 19 óra húsvéti vigília

Húsvét vasárnap fél 11-kor szentmisét mutat be a székesegyházban.

Egyházmegyei Karitász nap Marcaliban

Balás Béla megyéspüspök áldásával a Kaposvári Egyházmegyei Karitász felújított épületében 2014. április 5-én az egyházmegye Karitász önkéntesei találkozóra jöttek össze. 24 településről,  több mint 90 fő érkezett.

A vendégeket Kiss Iván címzetes prépost, esperes plébános köszöntötte, majd Jáki Zoltánné egyházmegyei Karitász igazgató beszámolt az elvégzett 6 év eredményeiről. A jövőt illetően kiemelte a szolgáló szeretet fontosságát, mely a Karitász önkéntesek nélkülözhetetlen eszköze. tovább »

Hitoktatók továbbképzése a Kaposvári Egyházmegyében

Március 22-én, a Kaposvári Püspökségen rendezték meg az Egyházmegye hitoktatóinak találkozóját. A székesegyházban Balás Béla püspök celebrált szentmisét, melyen a tékozló fiú öröméről beszélt. Majd a püspöki székházban folytatódott a továbbképzés. A mostani találkozó abban különbözött az eddigiektől, hogy nem volt meghívott előadó, hanem, tankerületenként, hitoktatók beszéltek örömeikről és gondjaikról. tovább »

Egyházmegyei Karitasz lelki nap Marcaliban

Április 5-én Marcaliban kerül megrendezésre az Egyházmegyei Karitász lelki nap.
Bővebb információ és program itt található
: Egyházmegyei Karitász Lelki Nap 2014

„Rendőri védelem alatt a somogysámsoni katolikus bál”

Példás összefogással, a gyönyörű „Makovecz faluházat” megtöltve tartotta meg 2014. március 1-jén, szombaton a Somogysámsoni Plébánia kilenc települése közös egyházközségi bálját. A farsangi eseménynek, közösségépítő jellegén túl még jótékonysági célja is volt, hiszen a plébánia, időközben részben kidőlt bástyafalának újraépítésére fordítjuk a bevételt. Erre utal a bál mottója Arany János után szabadon: „…Vadat, halat, s mi jó falat építünk!” tovább »

Egyházmegyei családi nap – negyedszer

Ti adjatok nekik enni!” (Mt 14,16) mottóval, immár negyedik alkalommal került megrendezésre 2014. március 1-jén az Egyházmegyei Családi Nap a Kaposvári Püspökségen. A lassan hagyománnyá váló találkozó előadói a schönstatti lelkiséghez tartozó Varga házaspár, Károly és Erika, valamint Somos László kaposfői plébános voltak. tovább »

Ifjúsági találkozó Balatonszemesen

2014. február 22-én immár 16. alkalommal rendezték meg a Kaposvári Egyházmegye Ifjúsági Találkozóját Balatonszemesen.

Az idei találkozó fő témája a közösség szerepe volt az egyén életében. A bevezető énekes imádság után, melyen a nagykanizsai Magvető Közösség vezetésével vettünk részt, Szemere János székesfehérvári káplán előadását hallgattuk meg. tovább »