Elhunyt Krammer Rafael atya

A Kaposvári Püspök, az egyházmegye papsága fájdalommal, de a feltámadás reményében tudatja, hogy

K R A M M E R   R A F A E L
ny. plébános

Életének 88., áldozópapságának 59. évében, 2017. július 17-én elhunyt.

Szentmisét mondunk érte 2017. július 22-én szombaton 10.30 órakor az szentpéterfai plébániatemplomban, majd az ottani temetőben temetjük.

Született: Szentpéterfa, 1929. október 10.

Pappá szentelték: Esztergom, 1959. június 14.

Káplán: Nemesapáti, 1959-60, -Külsővat 1960-62, Vaszar 1962-65,  Látrány 1965-68.

Plébános: Kisgörbő  1668-80, Zalahaláp 1980-82 Murakeresztúr 1982-2007

Nyugalomban: 2007-2017.

 

Lelkigyakorlatok Kaposváron augusztusban

Augusztus 10-12 között a kaposvári Jézus Szíve templomban tartja Varga László püspök atya következő lelkigyakorlatát.
A lelkigyakorlat témája  a megtérés. Részletes információ a plakáton.

Augusztus 30-31-én Eloldozva címmel tartanak lelkigyakorlatot a Kaposvári Püspökségen.
Plakát megtekintő itt:        Eloldozva_plakat_press-1

Mindenkit szeretettel várunk!

Szent László Katonai Zarándoklat Somogyváron

2017. június 27-én Somogyváron, a Nemzeti Emlékhelyen, a bencés apátság romjainál katonai tiszteletadással bemutatott szentmisével folytatódott a vasárnap elkezdett  Szent László Napok programsorozat.

A Nemzetvédelmi Egyetem hallgatói reggel egy 12 km-es gyalogmenetet hajtottak végre Somogyvámosból Somogyvárra, ahol csatlakoztak a szentmisére érkező zarándokokhoz. Elsőként a Honvédelmi Minisztérium államtitkára, Varga Tamás mondott köszöntőt, aki Szent László királyt méltatta beszédében. Az istentisztelet főcelebránsa Bíró László tábori püspök volt, a szentbeszédet Varga László kaposvári megyéspüspök mondta. A főpásztor arról beszélt, hogy mik voltak szent László életszentségének legfőbb vonásai. A szentmisén a Kaposvári , a Székesfehérvári  és a pécsi egyházmegye papsága nagy számban képviseltette magát-  Továbbá az államtitkár mellett, részt vett még Neszményi Zsolt kormánymegbízott, Móring József Attila országgyűlési képviselő, Szita Károly kaposvári polgármester, Biró Norbert, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke, Vizi E. Szilveszter, az MTA. volt elnöke, Szakály Sándor hadtörténész, valamint a fegyveres testületek képviseletében több tábornok és magas rangú katonatiszt.

tovább »

A hit szent titkát tiszta lelkiismerettel hirdessétek! Diakónusszentelés a székesegyházban

Nagyon örülök, hogy két testvérünk megértette Isten hívását és úgy döntött, hogy szeretetválasszá teszi életét Isten szeretetére – így köszöntötte az ünnepi szentmise résztvevőit Varga László megyéspüspök szombaton a kaposvári székesegyházban, ahol diakónussá szentelte Fodor Bélát és Kisiván Csabát.  tovább »

Újra hívei között a jó pásztor…

Június 17-én, szombaton, meghitt, szép ünnepre gyűltünk össze Attalából, Kapospulából, Alsóhetényből, Csomából és Szabadiból az attalai plébániatemplomban. Többen megjelentek az elszármazottak közül is. Egykori lelkipásztorunk, a 27 évvel ezelőtt elhunyt Kertész Antal atya Székesfehérvárról hazaszállított földi maradványai előtt róttuk le köteles tiszteletünket és végakaratának megfelelően nyugalomra helyeztük a falu temetőjében. tovább »

Ünnepi szentmise Dombóváron

Kutas Attila plébános meghívására látogatott Dombóvárra Varga László megyéspüspök, aki korábban már több alkalommal tartott lelkigyakorlatot a városban. A belvárosi templomban Kutas Attila plébános pappá szentelésének 16. évfordulójára gyűltek össze a hívek és a paptestvérek. Szentbeszédében a megyéspüspök kitért a jó lelkipásztor erényeire. Többek között elmondta, hogy a papi hivatáshoz nagy szívre és szeretetre van szükség.
tovább »

Róma arcai a Kormányhivatal Galériában

Több ezer, Rómában készült fotó közül választotta ki dr. Hegedüs György azt a nyolcvanat, amely a nyár végéig látható a kaposvári Kormányhivatal Galériában. A tegnapi megnyitón – amelyen csaknem kétszázan vettek részt –, dr. Neszményi Zsolt kormánymegbízott köszöntötte a közönséget, méltatva a bemutatkozó művész kollekcióját, amelynek jelentős része szakrális témára fókuszál. Varga László megyéspüspök nyitotta meg a kiállítást. A Somogyi Fotóklub elnöke ötven éve vett először fotóapparátot a kezébe, s azóta rendszeresen fotografál. A Kaposvári Egyházmegye lapjában, a Spiritusban is régóta jelennek meg felvételei egyházi rendezvényekről, határon inneni és túli eseményekről. tovább »