Varga László általános helynök atya 60 éves

A gyújtogató plébános címmel Varga László kaposvári plébánosról, püspöki helynökről jelent meg Lőrincz Sándor újságíró, író, legújabb kötete, amelynek előszavát Balás Béla megyés püspök írta. Az augusztus 17-én hatvanadik születésnapját ünneplő, karizmatikus papról szóló könyvet a Szent Imre Öröksége Ifjúsági és Szociális Alapítvány adta ki a jeles évforduló alkalmából. tovább »

Papszentelés a Kaposvári Egyházmegyében

Az egyházmegye védőszentjére, szent Lászlóra emlékeztek a Kaposvári Egyházmegyében.

Június 25-én rekollekcióval egybekötött papszentelés volt a Kaposvári Nagyboldogasszony székesegyházban. A papság számára a püspökségen Szűcs Imre a nagykanizsai Jézus Szíve templom plébánosa tartotta az előadást. Arról beszélt, hogy számára mit jelent a papság,: találkozásokban megélve, önmagával, az Istennel és a hívekkel.. A 29 éves papi életpályán szerzett tapasztalatokat mondta el a jelenlévő papságnak.

A rekollekciós előadás után a Székesegyházban Balás Béla kaposvári megyéspüspök áldozópappá szentelte Vörös Péter Balatonboglárról származó diakónust. A szentelési szentmise homíliáját Szűcs Imre atya mondta. Az evangéliumi szegénységről beszélt, ami nem a nincstelenséget jelenti, hanem az anyagi javakhoz való helyes ragaszkodást. tovább »

Püspöki szentmise a nagykanizsai Jézus Szíve Plébánián

Zsúfolásig megtelt június 6-án a nagykanizsai Felsővárosi templom. Ezen a jeles napon három nagy esemény is egybeesett: a templombúcsú – Jézus Szíve – a bérmálás és az újonnan kinevezett képviselőtestületi tagok eskütétele. tovább »

Kaposváron emléktáblát és sétányt adtak át Agg József főesperes emlékére

Pontosan egy éve hunyt el Agg József főesperes, aki több, mint 30 évig szolgálta plébánosként.  Az emléktáblát a templom azon falán helyezték el, ahol a főesperes úr sétálni, elmélkedni és imádkozni szokott. Meggyőződése, hogy boldog az a közösség, amelynek ilyen papja volt, mint a 30 évig itt szolgáló Agg József főesperes. Azt is gondolja, hogy egyetlen ember tiltakozna ez ellen az emléktábla és sétány elnevezése ellen, az a főesperes volna. tovább »

Biztonságos nyugodt időskor biztosítása


Hamarosan megnyílik a Zselic Katolikus Idősek Otthona. Igézően szép helyen, a Kaposvár közeli Zselickislakon mintegy tizenhárom hektáros területen kezdi meg működését. S ezzel a Kaposvári Egyházmegye régi álma válik valóra azzal, hogy az idősotthon mellett papi otthon is működik majd a 4343 négyzetméteres épületben, amelyhez 1060 négyzetméteres terasz kapcsolódik.
tovább »

Egyházmegyei családi nap

2016. április 16-án immár 6. alkalommal rendezték meg az Egyházmegyei Családi Napot a kaposvári püspökségen. Az idei nap központi témája az Irgalmasság évéhez kapcsolódva az „Irgalmasság a családban” volt.

A szervezők a családokat színes programmal várták.

Délelőtt a házaspároknak Tomanek Péter atya balatonszemesi plébános tartott előadást. A Gaudium et spes kezdetű zsinati konstitúciót idézve kifejtette, hogy Isten Fia a megtestesüléssel valamiképpen minden emberrel egyesült. tovább »

Városi elismerés Nagykanizsán Bogár Gáspár káplán atyának

Nagykanizsán, április 29-30-án került megrendezésre a 22. Város Napja rendezvénysorozat. Az idei alkalommal először, a Szentmise is a programok része volt. A város papsága és vezetősége, valamint a hívek hálát adtak a múltért, és bizakodva kérték Isten áldását a jelenre és a jövendőre.

Este a hagyományos városnapi díszközgyűlés következett, benne a városi kitüntetések átadásával. A kitüntetettek között volt dr. Bogár Gáspár atya – nyugdíjas háziorvos –, a nagykanizsai Jézus Szíve Plébánia káplánja is, aki több évtizedes testi és lelki gyógyító szolgálatáért „Szekeres József Díj”-ban részesült.

Arányi Zoltán
Fotó: Szakony Attila