Megkezdődtek az őszi papi koronák a Kaposvári Egyházmegyében. Október 9-én hétfőn Kaposváron és Marcaliban is ülésezett a kaposvári és barcsi, illetve a segesdi és csurgói kerület papsága. A hónap folyamán őket követik a nagykanizsai, a dél-balatoni, illetve a somogyvári kerületek papi koronái.

Az esperesi kerületek őszi tanácskozásainak témái között szerepel az esperesi kerületek és plébániák jövőbeli fenntartása és átszervezése, valamint az Egyházmegyei Papi Szenátus újjászervezése.